Automaattinen tietojenvaihto vaikeuttaa veronkiertoa

Uusi OECD:n raportointistandardi ja EU:n automaattista tietojenvaihtoa koskeva direktiivimuutos ovat astuneet voimaan. Jatkossa suomalaisten finanssialan toimijoiden pitää pyytää asiakkailtaan tiedot verotuksellisesta asuinvaltiosta.

​Finanssilaitosten on annettava vuosi-ilmoituksella asiakkaiden tulo- ja varatietoja Verohallinnolle. Ne tarvitsevat asiakkaalta pyytämiään tietoja lakisääteisten velvoitteidensa hoitamista varten.

Finanssitilitietojen lisääntyvän automaattisen tietojenvaihdon avulla Suomi tulee saamaan Suomessa asuvien henkilöiden verotukseen vaikuttavia tietoja näiden ulkomailla olevista varoista ja niiden tuotoista.

Tietojenvaihto tehostaa verovalvontaa ja vaikeuttaa veronkiertoa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat