Automaattinen verotietojen vaihto estää pörssiomistusten piilottelun ulkomailla

Julkisessa keskustelussa on esiintynyt huolia viranomaisten tiedonsaannista, kun VM esitti arvopapereiden säilytysmarkkinoiden avaamista kilpailulle. Tällä hetkellä viranomaisten tiedonsaantimahdollisuudet ulkomailta rajoittuvat lähinnä erillisiin virka-apupyyntöihin. Viranomaisten heikkoon tiedonsaantiin on kuitenkin tulossa muutos automaattisen tietojenvaihdon myötä.

Syksyllä 2014 Suomi allekirjoitti 50 muun maan kanssa OECD:n laatiman sopimuksen verotietojen keskinäisestä vaihdosta. Tällä hetkellä sopimuksen allekirjoittajia on jo lähes sata ja mukana on myös lukuisia maita, jotka ovat aiemmin suhtautuneet tietojenvaihtoon kielteisesti. Tietojen vaihto alkaa vuonna 2017, eli ennen suomalaisten sijoittajien mahdollisuutta hallintarekisteröidä osakeomistuksensa vuoden 2018 alusta.

Käytännössä verotiedot vaihdetaan vuosittain, ja ne liitetään osaksi Verohallinnon vuosittain julkaisemia verotietoja suomalaisista. Vaihdettavat tiedot kattavat pääosin kaikki pääomatulot, mukaan lukien tiedot hallintarekisteröidyistä pörssiomistuksista.

Hitaat ja työläät virka-apupyynnöt automatisoidaan siis tehokkaaksi järjestelmäksi. Viranomaisten tiedonsaanti tulee paranemaan, omistusten säilytysmallista riippumatta.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat