Avoimet työpaikat finanssialalla nyt uutiskirjeessä

Finanssialan avoimia työpaikkoja nostetaan tästedes esiin Finanssiala ry:n (FA) lähettämissä uutiskirjeissä. Avoimet työpaikat tulevat näkyville sekä FA:n jäsenyhtiöiden asiantuntijoille tuleviin kirjeisiin, että kaikille julkisiin uutiskirjeisiimme.

Alan avoimia työpaikkoja on listattu jo aiemmin Finanssialalle.fi-sivustolla, jossa kerrotaan alalla tehtävästä työstä ja alalle kouluttautumisesta. Kevättalvella sivustolla listataan myös avoimia kesätyöpaikkoja. Sivustolle nousevat sellaiset työpaikat, joista on ilmoitettu Oikotiellä. FA tekee Oikotien kanssa laajempaa yhteistyötä muun muassa imagoon liittyvien tutkimusten kanssa avointen työpaikkojen esille noston lisäksi.

Kirjeessä nostamme esiin pari esimerkkiä tuoreimmista auki olevista työpaikoista. Tarkimman kuvan tilanteesta saa aina vierailemalla Finanssialalle.fi-sivustolla. Kirjeistä työpaikkanostot löytyvät vakiopaikalta kirjeen lopusta.

Työpaikkojen esiin nostolle on kaksi selvää syytä:

”Haluamme paitsi palvella jäseniämme paremmin, myös tuoda esiin finanssialalla tehtävän työn monipuolisuutta. Alalla on auki valtavan erityyppisiä tehtävänkuvia”, sanoo Finanssiala ry:n kehitysjohtaja Katja Repo.

”Meidän on uusia työntekijöitä houkutellaksemme tuotava esiin myös finanssialalla tehdyn työn merkitys. Yhteiskunnan kannalta on todella tärkeää, että maksut kulkevat, vakuutus antaa turvaa taloudelle elämän kolhuja vastaan ja unelmia voi toteuttaa lainaamalla, säästämällä ja sijoittamalla. Nuorille työn merkityksellisyyden esiintuonnilla on tutkimustulosten perusteella suuri merkitys”, Repo kertoo.

Tilaa Finanssialan uutiskirje tästä