Ban Ki-moon: ”Vakuutusalalle merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa”

Tulevaisuuden riskienhallinnasta keskiviikkona New Yorkissa puhunut YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon sekä kiitti vakuutusalaa että asetti sille uusia tavoitteita ilmastonmuutoksen hallinnassa.

”Vakuutusalalla on laajalti ymmärretty, miten välinpitämättömyys ilmastonmuutokselle lisää ennakoimattomia riskejä ja uhkaa taannuttaa vuosikymmenten aikana saavutetun kehityksen ja hyvinvoinnin kasvun maailmassa. Tämä järkyttää samalla turvallisuuden perusteita sekä aiheuttaa maailmantalouteen epävakautta”, Ban totesi.

Pääsihteeri Ban lisäsi, että ilmastonmuutoksen eteneminen vaikeuttaa investointipäätösten sekä riskianalyysien tekoa. Hän korosti, että jos vakuutusala on mukana muun muassa globaalissa sijoitustoiminnassa kestävällä tavalla, se johtaa menestykseen niin yhtiöiden liiketoiminnassa kuin laajemminkin yhteiskunnissa.

”Vakuutusalalla on tärkeä rooli sopeutumisessa ilmastonmuutokseen. Vakuutusyhtiöiden vahinkokäsittelyssä muuttuvat riskit tulevat aikaisin esiin. Alalla on tärkeä rooli siinä, että muuttuvien riskien taloudelliset seuraukset saadaan jaettua laajalle”, Finanssialan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari kommentoi Banin puhetta.

Paljon on vielä tehtävissä

Ban Ki-moon ei tyytynyt pelkästään suitsuttamaan vakuutusalan aktiivisuutta ilmastonmuutoksen hidastamisessa, vaan asetti alalle myös isoja tavoitteita ja haasteita. Hän peräsi kapasiteettia ottaa esimerkiksi poolijärjestelyin vastaan yhä suurempia tulevaisuuteen kohdistuvia taloudellisia ja sosiaalisia riskejä.

Banin mukaan riskienhallintaan ja katastrofien ennakointiin niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla pitää panostaa aiempaa tehokkaammin.

”Vakuutusala osoittaa paraikaa halukkuutensa ja kykynsä vastata näihin uusiin haasteisiin”, Ban kiitti. Hän toivoi, että valtavan sijoitusportfolion haltijana vakuutusala panostaisi aiempaakin enemmän sellaiseen yritystoimintaan, joka edistää vihreää energiaa ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

”Kaikkein haavoittuvimmille pitää rakentaa järjestelyjä, joilla hekin pääsevät osaksi kansainvälisiä riskienjakomekanismeja”. Myönteisinä esimerkkeinä pääsihteeri Ban Ki-Moon käytti poolia Karibian alueen katastrofivakuuttamiseksi sekä vastaavanlaisia järjestelyjä Afrikassa.

Varatoimitusjohtaja Esko Kivisaaren mukaan on hyvä, että vakuutusalan keskeinen rooli on huomattu näin korkealla tasolla: ”Myös Suomessa olemme havainneet, että meidät otetaan mielellään mukaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviin hankkeisiin.”