Big data kertoo riskit, mutta siihen liittyy myös vaaroja

Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari on mukana työryhmässä, joka pohtii niin sanotun big datan käyttöä vakuutustoiminnassa. Työryhmän on perustanut Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA.

Vakuutustoiminta on aina perustunut tiedon analysointiin, ja tiedon merkitys kasvaa uusien menetelmien ja käytettävien tietomäärien kasvun myötä. Big datalla tarkoitetaan erittäin suuria, järjestelemättömiä, jatkuvasti lisääntyviä tietomassoja, joiden hyödyntämiseen käytetään tilastotiedettä ja tietotekniikkaa.

”Valtavien datamäärien käyttö herättää tietenkin runsaasti eettisiä kysymyksiä. Näitä kysymyksiä on työryhmässä tarkoitus pohtia”, Kivisaari kertoo.

Meistä kerätään kaikenlaista dataa joko omalla suostumuksellamme (My Data) tai ilman, että edes tiedostamme asiaa (Big Data). Data tarjoaa oivan mahdollisuuden arvioida eri kohteiden riskillisyyttä aikaisemmasta poikkeavalla tavalla.

”Tekniset mahdollisuudet tiedon hyödyntämiseksi kätkevät kuitenkin sisälleen myös ongelmia: suuresta datasta voi helposti tehdä näennäisiä johtopäätöksiä mutta yhtä helposti ne voivat osoittautua vääriksi”, Kivisaari muistuttaa.

Vakuutusalan tavoitteena, ja toisaalta haasteena, on käyttää tietomassoja korostetun vastuullisesti, jotta asiakas aidosti hyötyy itseään koskevan tiedon jakamisesta paremman riskinjakamisen kautta.