Dansken Samu Slotte pyrkii merkittävään kestävän rahoituksen EU-tehtävään

Danske Bankin kestävän rahoituksen johtaja Samu Slotte hakee jäseneksi komission kestävän rahoituksen Sustainable Finance Platform -ryhmään. Ryhmän päätehtävä on neuvoa komissiota taloudellisten toimintojen kestävyyskriteerien eli niin sanotun taksonomian teknisessä määrittelyssä.

Ryhmä korvaa nykyisen TEG-ryhmän (Technical Expert Group). Uudessa ryhmässä on 57 paikkaa, ja finanssialan lisäksi ryhmässä on edustusta kestävyysluokittelun piirissä olevilta toimialoilta sekä muun muassa kansalaisjärjestöjä ja tutkijoita.

”Pohjoismainen finanssiala on toiminut aktiivisena edelläkävijänä kestävän rahoituksen toiminnassa. Olisi todella tärkeää saada ryhmään edustus tästä näkökulmasta”, toteaa Finanssiala ry:n EU-asioista vastaava johtaja Mari Pekonen-Ranta.

Kestävyyskriteerien jatkokehittämisen lisäksi ryhmä laatii lähivuosina arvion taksonomia-asetuksen uudistuksesta. Taksonomian on tarkoitus antaa sijoittajille uskottavat työkalut investoida kestävän kehityksen mukaisiin kohteisiin. Ryhmä myös seuraa kestävien investointien kehittymistä ja raportoi niistä komissiolle ja jäsenmaille.