Digimurros: Skenaariot finanssialan tulevaisuudesta hahmottuvat

Finanssialan digimurrosta hoetaan jatkuvasti mantran lailla, mutta harvalla on selvä kuva siitä mitä pitäisi tehdä, jotta muutoksen kyydistä ei pudota. Digimurroksen luonnetta finanssialalla on selvitetty useissa työpajoissa. Vaikka työ on kesken, alkavat tulevaisuuden skenaariot vähitellen hahmottua.

Digitalisaatio, sen vaikutukset, hyvinvointi, tulevaisuuden finanssipalvelut. Ketä ala työllistää? Millaisin palveluin? Millainen maailma on tulevaisuudessa? Miten ala voi luoda jatkossakin hyvinvointia suomalaisille?

Finanssiala ry:n projektipäällikkö Dominique Jaurola on kesästä asti pohtinut, miten näihin kysymyksiin saadaan vastaus. Finanssialan digivisiota luomaan palkatun Jaurolan johdolla pidetään syystalven aikana kolme kaksipäiväistä työpajaa, joissa alan tulevaisuutta hahmotellaan. Kaksi työpajoista on takana päin. Niissä tulevaisuuden maailma on alkanut hissukseen hahmottua. Strategisena kysymyksenä on, miten digimurros auttaa luomaan hyvinvointia suomalaisille ja finanssisysteemille vuoteen 2027 mennessä.

”On hienoa, että Suomessa pystytään miettimään tällaista alan tulevaisuuden kuvaa laajalla rintamalla yhdessä”, kesällä Australiasta Suomeen muuttanut Jaurola kehuu. Työpajoissa on ollut mukana paitsi finanssiyhtiöiden edustajia, myös akateemisia tutkijoita ja muiden alojen asiantuntijoita.

Miten visio viedään yhtiöihin? Konkreettisia välineitä luvassa

Työpajat ovat edenneet maailman tulevaisuutta koskevan vahvan tietopohjan tarjoamisesta trendianalyyseihin ja siihen, millaiset voimat maailmaa ohjaavat. Viimeisimmässä työpajassa erilaisia trendejä yhdisteltiin ja pohdittiin, millaisia tulevaisuudenkuvia niistä muodostuu. Osallistujat eivät ole päässeet työpajapäivissä helpolla.

”Toinen työpajapäivä konkretisoi sitä, mihin me olemme menossa ja millaisia finanssialaan vaikuttavia trendejä maailmassa on. Päivä on ollut raskas, mutta hyvin antoisa!”, totesi kaikkiin työpajoihin osallistunut Teija Naumanen POP Pankkiliitosta toisen työpajakokonaisuuden jälkeen.

Työ jatkuu vielä kolmannella työpajakokonaisuudella. Siinä on tarkoitus syventää yhteistä näkemystä tulevaisuudesta entisestään. Erilaisista mahdollisista tulevaisuudenkuvista edetään visioon siitä, mitä ala voisi tulevaisuuden muuttuvassa maailmassa tehdä yhdessä yhtiöiden omien strategioiden lisäksi.

”Me tulemme tekemään töitä sen eteen, ettei tämä työ jää vain hattuhyllylle pölyttymään, vaan että siitä olisi alalle konkreettista hyötyä”, Jaurola sanoo. ”Kolmannessa työpajassa annamme konkreettisia eväitä siihen, miten jokainen työpajaan osallistunut voi kertoa työpajojen annista omissa organisaatioissaan eteenpäin.”