Digipalveluiden saatavuus hyvällä mallilla – parannettavaakin on

Asiakkaiden oikeus peruspankkipalveluihin toteutuu asianmukaisesti, ilmenee Finanssivalvonnan (Fiva) selvityksestä. Finanssiala ry on Fivan kanssa samaa mieltä siitä, että digitaalisten palveluiden käytettävyyttä ja saatavuutta tulee entisestään parantaa.

Erilaisten digipalveluiden yleistyessä on yhä tärkeämpää, että palvelut ovat kaikkien saatavilla. Teknologian mahdollisuuksien keskellä on huolehdittava, että kaikille tarjotaan riittävä osaaminen. Finanssialan yritykset tarjoavatkin monipuolisesti tukea uusien palvelujen käyttöönottoon.

Finanssiala ry tekee yhteistyötä eri järjestöjen kanssa parantaakseen alan palveluiden saatavuutta. Esimerkiksi Helsingin kaupungin kanssa on käynnissä pilotti ikääntyneiden maksamisen helpottamiseksi. Lisäksi FA on tehnyt yhteistyötä Näkövammaisten liiton kanssa esimerkiksi maksupäätteiden valinnassa ja e-laskun ja e-kuitin luettavuuden parantamisessa.

Fivan mukaan on tärkeää, että pankit huolehtivat ei-digitaalisten pankkipalveluiden tarjonnasta. Myös digitaalisia pankkipalveluita koskevaa neuvontaa tulee tarjota muillakin kuin konttoripaikkakunnilla.

”Käteistä voi nostaa kaupan kassalta, ja monista pankeista voi tilata käteistä postitoimituksella. Laskun maksaminen on mahdollista myös monella eri tavalla”, muistuttaa Finanssiala ry:n kehityspäällikkö Kristiina Siikala.

”Olen huomannut, että asiakkaat eivät välttämättä kaikista eri vaihtoehdoista tiedä. Siinä meillä on parannettavaa, ja olemmekin FA:ssa Vanhustyön Keskusliiton ja eläkeläisjärjestöjen kanssa tehneet yhdessä oppaan, jossa esimerkiksi erilaisia maksamisen palveluja on kuvattu”, Siikala kertoo.

”Toivomme, että siitä olisi apua, kun pohtii mm. omia maksamisen vaihtoehtojaan.”

Fivan tiedote.