Digitaalisella koulutuksella helpotusta työttömyyteen, osaamispulaan ja arjen haasteisiin

Verkkokoulutuksen saatavuutta tulee parantaa ripeällä aikataululla, jotta suomalaiset pääsevät hankkimaan työllistymistä tukevaa osaamista. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat julkistaneet yhteiset ehdotuksensa siitä, mitä koulutustoimia Suomi tarvitsee koronakriisin selättämiseksi.

Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt vetoavat hallitukseen, että osaamistarpeisiin tulee reagoida jo lähiviikkoina ketterillä ja konkreettisilla koulutustoimilla. Digitalisaatiosta tulee ottaa kaikki hyöty irti. Näillä keinoin autetaan Suomea vastaamaan myös tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja luomaan edellytyksiä talouden kasvukäänteelle.

Verkko-opetuksen saatavuuden vahvistaminen sekä lyhyen muunto- ja lisäkoulutuksen tarjonnan lisääminen on kannatettavaa sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

”Oman osaamisen lisäämiselle ja täydentämiselle täsmäkoulutuksilla on jo pitkään ollut kysyntää, ja nyt on erittäin tärkeää saada jo olemassa oleva tarjonta mahdollisimman monen ulottuville. Ne ovat myös työttömälle väylä lisäkoulutukseen, joka voi helpottaa työnhakua.”, toteaa Finanssiala ry:n kehitysjohtaja Katja Repo.

Kansalaisten digitaitojen vahvistaminen on tärkeää paitsi työelämässä, myös normaalissa arjessa.

”Esimerkiksi erilaisten verkkomaailmassa tapahtuvien huijausten yleisyys kertoo siitä, että digitaidoissa on kohennettavaa. Digitaidot korostuvat myös korona-aikana, kun esimerkiksi pankkiasiat pitäisi saada hoidettua ilman konttorissa käyntiä.” Repo toteaa.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotukset koulutuksen ja osaamisen täsmätoimiksi:

Parannetaan verkko-opetuksen saatavuutta erillisrahoituksella

Oppilaitoksia tulee kannustaa erillisrahoituksen avulla avaamaan verkko-opetustarjontaansa nykyistä laajempaan ja avoimempaan käyttöön. Tavoitteena on työttömien, lomautettujen ja esimerkiksi kesätyötä vaille jääneiden opiskelijoiden parempi pääsy lisä- ja täydennyskoulutuksen äärelle.

Lisätään lyhyitä koulutuksia etenkin työvoimapulasta kärsiville aloille

Koronan luomat poikkeusolosuhteet ja aiempaa digitaalisempi etäyhteiskunta synnyttävät myös työvoimapulaa. Sitä on ratkaistava lisäämällä lyhyiden muunto- ja lisäkoulutusten tarjontaa. Lyhytkestoiseen koulutukseen on myös lomautettujen helpompi hakeutua.

Vahvistetaan kansalaisten digitaitoja

Monilla toimialoilla nähtiin lähes yön yli tapahtunut digiloikka etätöihin. Eri tavoin hankitusta digiosaamisesta pitäisi voida saada osaamiskortti tai muu todiste, jotta taidot saadaan paremmin hyödynnettyä työelämässä myös kriisin jälkeen. Kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön resursseja tulisi nopeasti ohjata kansalaisten digitaitojen kehittämiseen.

Ratkaistaan työssä oppiminen ja osaamisen tunnustaminen myös poikkeusoloissa

Opintojen eteneminen edellyttää usein työelämässä tehtävää harjoittelua tai osaamisen osoittamista näytöillä. Turvallisuustilanteen salliessa on tärkeää mahdollistaa opiskelijoiden työelämäjaksojen jatkuminen työpaikoilla ja kehittää etäyhteyksien hyödyntämistä sekä muita uudenlaisia järjestelyjä osaamisen tunnustamiseen.

Lisätään lyhyitä pätevyyskoulutuksia verkon kautta

Monissa työtehtävissä työntekijän tulee osoittaa pätevyytensä erityisillä lupakorteilla (esimerkiksi työturvallisuuskortti, hygieniapassi, trukkikortti, vartijakortti tai tulityökortti). Näiden pätevyyskoulutusten tarjontaa tulisi lisätä nopeasti erityisesti lomautetuille, jotka voisivat työllistyä väliaikaisesti työvoimapulasta kärsiville aloille.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Valtion työmarkkinalaitos VTML, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, Kuntatyönantajat KT, SAK, STTK ja Akava. Finanssiala ry on EK:n jäsen.

Tutustu järjestöjen vetoomukseen.