Digitalisaatio avaa yli 55-vuotiaiden hopeamarkkinat

Teknologian murros mahdollistaa kansainvälisesti merkittävien, seniorien arkea helpottavien palvelujen kehittämisen. Väestön ikääntymisen kautta avautuvat globaalit hopeamarkkinat 55+ -vuotiaille nuorille ikääntyville. Finanssialan Keskusliiton (FK) järjestämässä BeWell –hankkeen loppuseminaarissa 14.3 Helsingissä digitalisaatio, älytekniikka ja palveluiden automatisointi olivat kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden aiheina pohdittaessa tulevaisuuden hopeamarkkinoita.

​BeWell –tutkimushanke on osa Tekesin rahoittamaa Data to Intelligence tutkimusohjelmaa. BeWell Pension -projektin tavoitteena on aktivoida suomalaisia ICT-yrityksiä kehittämään ikäteknologiaa ja etsimään ratkaisuja nuorten ikääntyvien vakuutus- ja finanssiasioiden hoitamiseen. Hankkeessa ovat olleet mukana Finanssialan Keskusliiton lisäksi Jyväskylän yliopisto, Tieto, VTT, Digile, Aaria ja Hahmota Oy.

Vanheneva väestö, julkisten palveluiden riittämättömyys ja palveluiden kasvavat kustannukset asettavat uusia vaatimuksia palvelujärjestelmän toimivuudelle sekä hoivan laadulle. Miten palvelut tulisi tuottaa, miten turvataan tasa-arvo ja mistä saadaan tarvittavat rahat. Väestön ikääntyminen on suuri haaste paitsi Suomelle myös monelle muulle Euroopan maalle.

Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi totesi seminaarissa, että finanssialalla on pitkä historia yhteiskunnan uudistamisesta erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ja finanssialan keinoja hyödyntäen.

”Julkinen valta voi tuottaa hoivapalveluita senioreille omin toimin tai palveluita voidaan ostaa yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Ikääntyneiden hyvinvointipalveluiden rahoituksessa on myös mahdollista käyttää erilaisia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen (PPP) perustuvia malleja, joiden toteuttamistavoista löytyy Suomeenkin soveltuvia kansainvälisiä esimerkkejä”, Piia-Noora Kauppi totesi.

Kaupin mukaan kansainvälisten esimerkkien hyödyntäminen vanhushoivan rahoittamiseksi on tärkeää ja täysin uudenlaisille ratkaisuille on tarvetta.

55+ ovat yhteiskunnallisesti uusi merkittävä kuluttajaryhmä. Talousasiat ovat pitkälti kunnossa, tulossa oleva eläke on riittävä ja heillä on edellisiä sukupolvia huomattavasti paremmat valmiudet käyttää hyväkseen uutta tieto- ja viestintäteknologiaa.

Yksi uudenlainen väline on BeWell-seminaarissa esitelty Aaria Oy:n ja Hahmota Oy:n konseptoima digitaalinen ohjelma ikääntyvien ihmisten talouden ja hoivan suunnittelun helpottamiseen. Ohjelman avulla voidaan etukäteen suunnitella omaa taloutta ja hoivan tarvetta tulevaisuudessa.

Aaria Oy:n toimitusjohtaja Siru Hannulan ja Hahmota Oy:n toimitusjohtajan Peter Tattersallin esityksessä painotettiin, että voidakseen valita itselleen parhaan vaihtoehdon oman talouden ja hyvinvoinnin tarpeisiin, on ensin tiedettävä omat tarpeet, toiveet ja tavoitteet. Vasta niiden pohjalta seniorivaiheen valinnat voi ja kannattaa tehdä. Tässä uusi ohjelmakonsepti on avuksi.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat