Digitalisaatio syö pankkien työpaikkoja – mutta luo myös uusia

Viime vuosien aikana on rahoitusalalla myllertänyt niin Suomessa ja kuin muissa pohjoismaissakin. Merkittävistä muutoksista huolimatta on pankkien henkilöstön määrä pysynyt lähes ennallaan. Vaikka vanhoja työtehtäviä katoaa, on alalle syntynyt uudenlaisia työpaikkoja.

​Digitalisaation ja työn murroksen pelättiin vievän työpaikat pankkien henkilöstöltä. Viimeisimmät tilastot pankkihenkilöstöstä kuitenkin kertovat, että pohjoismaissa toimivissa pankeissa työskentelee saman verran ihmisiä kuin kymmenen vuotta aikaisemmin.

”Kukaan ei voi kieltää, etteikö pankkien tehostamistoimenpiteiden myötä olisi kadonnut työpaikkoja. Ilmeisesti kuitenkin palveluiden määrän kasvu ja digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet ovat luoneet uusia tilalle”, pohtii Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Tarja Kallonen.

Euroopanlaajuisesti tilanne on toisenlainen. Tuoreen tutkimuksen mukaan EU:n pankkisektorilta on hävinnyt yhdeksässä vuodessa yli 444 000 työpaikkaa eli 14 prosenttia työvoimasta. Vaihtelu eri EU-maiden välillä oli merkittävää – joidenkin maiden pankkisektorilla työvoima on kasvanut tuhansilla ihmisillä.

Naisten osuus pankkien työntekijöistä on edelleen merkittävä, eli 67 prosenttia Suomen pankkien henkilöstöstä on naisia. Miesten osuus on kasvanut vuodesta 2013 asti, mutta Suomessa naisten osuus on edelleen muita Pohjoismaita suurempi. Euroopassa jako naisten ja miesten määrässä on huomattavasti tasaisempi.