Digitalisaatio tuo finanssialalle tuottavuutta

Digitalisaatio ja globalisaatio ovat pysyvästi muuttaneet sekä finanssialaa että
sen toimintaympäristöä. Aineettomina finanssipalvelut ovat digitoitavissa ja
myös muiden kuin pankkien ja vakuutusyhtiöiden tuotettavissa. Pankit ja
vakuutusyhtiöt voivat menestyä kilpailussa kasvattamalla työn tuottavuutta
digitaaliteknologian avulla.

Professori Matti Pohjola Aalto-yliopistosta selvitti digitalisaation vaikutuksista finanssialan työn tuottavuuteen. Pohjola päätyy selvityksessään siihen, että tulevaisuudessa menestyvät parhaiten ne yritykset jotka osaavat yhdistää ihmiset, digitaaliset alustat, tehokkaat toimintatavat ja globaalin liiketoiminnan vastatessaan asiakkaiden tarpeisiin.

Digitalisaation hyödyntäminen ylläpitää liiketoiminnan kannattavuutta, säilyttää työpaikkoja ja edistää työhyvinvointia, toteaa Matti Pohjola. Työn tuottavuus on rahoitus- ja vakuutustoiminnassa selvästi korkeampi kuin kansantaloudessa keskimäärin, mutta kasvaa hitaasti.

Pohjola on päätynyt tutkimuksessaan siihen, että finanssialan yrityksillä on kolme keskeistä keinoa pärjätä kilpailussa:

Ensimmäinen on palvelujen jatkuva kehittäminen. Sen ei tarvitse perustua uraauurtaville innovaatioille, sillä suuretkin ideat syntyvät usein sattumanvaraisesti pienempiä ongelmia ratkottaessa.

Toinen keino on henkilöstön osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen. Osaamista on edistettävä täydentämään ja lisäämään pelkkien digitaalisten palvelujen tuottamaa arvoa asiakkaille. Asiantuntemus ja luottamus ovat finanssialan perinteisiä kilpailuetuja.

Kolmas keino on sellaisen yrityskulttuurin luominen, jolla voidaan vastata asiakkaiden digitaalisia palveluja koskeviin odotuksiin. Kaikki on digitoitava, mikä on digitoitavissa. Jotta asiassa onnistuttaisiin, pitää tietotekniikan lisäksi investoida myös täydentäviin johtamis-, kannuste- ja palkitsemisjärjestelmiin.

Selvitys on osa Hyvinvoiva finanssiala -hanketta.