Digitaloudesta keinot vähentää työkyvyttömyyttä

Digitaloudesta yritetään tulevaisuudessa löytää keinoja, joilla vähentää työkyvyttömyyttä. Olennaisessa osassa on datan ja tiedon käsittely, jonka pohjalta koetetaan saada irti terveyttä edistäviä palveluja. Nyt on luotava pelisäännöt tiedon hyödyntämiselle.

”Vuosittain työkyvyttömyyden kustannukset Suomessa ovat noin viisi miljardia euroa”, kertoo Ilmarisen asiakkuuksista vastaava johtaja Pekka Puustinen havainnollistaessaan SuomiAreenan keskustelulavalla syytä siihen, miksi työeläkeyhtiöitä kiinnostaa digitalous.

”Ilmarisella pohdimme, miten ihmisten työhyvinvointia voitaisiin lisätä niin, että töissä jaksettaisiin jatkaa entistä pidempään. Sitä työeläkeyhtiöissä pitkälti mietitään”, Puustinen jatkaa.

Puustisen näkemyksen mukaan ihmisistä kerättävä terveysdata voitaisiin eläkeyhtiöissä käyttää tulevaisuudessa hyödyksi niin, että siitä hyötyvät sekä eläkevakuutetut ihmiset että työeläkemaksuja maksavat yritykset. Tiedon tuottajana voivat olla esimerkiksi terveyspalveluja tuottavat yritykset tai sovellustarjoajat, jotka tekevät ihmisten hyvinvointia edesauttavia mobiilisovelluksia.

”Yhteiskunnan pitää sopia siitä, miten ihmisistä saatua tietoa käytetään yhteisillä pelisäännöillä. Se on tällä hetkellä kaikkein suurin kysymys”, totesi keskusteluun osallistunut liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Bernerin mukaan valtion rooli on toimia lainsäädännön puolesta mahdollistajana niin, että tiedon jakamisen ja jalostamisen ympärille saadaan luotua asiakasta hyödyttävää liiketoimintaa.

Berner ja Puustinen osallistuivat liikenne- ja viestintäministeriön ja Finanssialan järjestämään keskustelutilaisuuteen Digitalouden isojako – voiko kaikkien kakku kasvaa? Porin SuomiAreenalla.