EBF Brexitistä: Eurooppalaisten pankkipalvelut jatkuvat normaalisti

Euroopan pankkiyhdistysten liiton EBF:n toimitusjohtaja Wim Mijs on ottanut kantaa Ison-Britannian EU-jäsenyyttä koskevan kansanäänestyksen lopputulokseen.

”Eurooppalainen pankkiala on jo laatinut kattavia varautumissuunnitelmia. Seuraavaksi pankit arvioivat äänestystuloksen merkitystä pidemmällä aikavälillä. Pankkiala aikoo tehdä töitä sen eteen, että Ison-Britannian EU-ero sujuu hallitusti ja rauhallisesti, jotta sen vaikutukset Ison-Britannian ja EU:n markkinoihin sekä koko Euroopan talouteen ovat mahdollisimman vähäiset”, Mijs totesi.

”Eurooppalaisen pankkialan edustajina voimme vakuuttaa asiakkaille ja yrityksille, että heidän pankkipalvelunsa tulevat jatkumaan normaalisti. Ala on edelleen sitoutunut rajat ylittävään yhteistyöhön Euroopassa.”

Linkki EBF:n englanninkieliseen tiedotteeseen tästä.

Tietoa EBF:stä:

EBF on eurooppalainen pankkiyhdistysten kattojärjestö. Siihen kuuluu 32 kansallista keskusjärjestöä, jotka edustavat yhdessä noin 4 500 eri suuruista ja erilaisia liiketoimintamalleja käyttäviä pankkeja. EBF:n missiona ovat yhtenäisen finanssimarkkinan luominen Euroopan unionin alueelle sekä unionin talouskasvua vahvistavan politiikan tukeminen.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat