EBF: Koronan taloudellisiin vaikutuksiin syytä puuttua Euroopan tasolla

Pankkialan eurooppalainen kattojärjestö EBF vetoaa EU-päättäjiin, että ne ryhtyisivät toimiin koronapandemian aiheuttamien taloudellisten seurausten hillitsemiseksi. EBF pyytää sääntelyviranomaisten ja valvojien apua voidakseen toimia rakentavasti koronaviruksesta kärsivissä yhteisöissä. EBF toivoo, että päättäjät ja pankit toimivat nopeasti yhdessä Euroopan talouden hyväksi suojellakseen sitä koronaviruksen aiheuttamilta uhilta.

Euroopan pankkijärjestelmä tukee Euroopan taloutta taloudellisen ahdingon aikana ja auttaa kansalaisia ja yrityksiä selviämään haastavista olosuhteista ilman merkittäviä rahoitustarpeisiin vaikuttavia häiriöitä. Sen toteutuminen vaatii tiivistä yhteistyötä pankkien ja viranomaisten välillä.

”Poikkeuksellisessa tilanteessa on syytä lisätä joustavuutta ja poistaa sääntelyn esteet tarjota rahoitusta tilapäisissä vaikeuksissa oleville lainanottajille”, sanoo EBF kannanotossaan.

EBF esittää sekä välittömiä että keskipitkän aikavälin toimia. Välittömillä päätöksillä muun muassa vältetään eurooppalaisten yritysten ja kotitalouksien likviditeettiongelmat lähiviikkoina. Viranomaisten tulisi osaltaan edesauttaa siinä, että pankit pystyvät vastaamaan yritysten rahoitustarpeeseen ilman, että laskentasäännöt estävät tämän.

Tutustu EBF:n ehdotuksiin.