EBF: Pankkien tulevat stressitestit – tiivis yhteistyö valvojien kanssa

Euroopan pankkisektorin valvontaviranomaisten suunnittelemat stressitestit käynnistyvät kevään aikana. Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi tällä viikolla stressitestien metodologian sekä Euroopan järjestelmäriskikomitean (ESRB) suunnittelemat testiskenaariot, joiden pohjalta testataan pankkien kestävyyttä koko EU:n laajuisesti.

Euroopan pankkiyhdistysten liiton (EBF) toimitusjohtaja Wim Mijsin mukaan stressitestit ovat mittava hanke ja osa uutta eurooppalaista valvontatapaa. Pankit kohdentavat tuntuvan määrän resurssejaan valvontaprosesseihin samaan aikaan kun niiden kannattavuus on koetuksella. Tämä on osoitus siitä, että Euroopan pankkisektori on sitoutunut tiiviiseen yhteistyöhön valvojien kanssa vahvistaakseen luottamusta alaa kohtaan.

Edellisen kerran EBAn stressitestit sekä Euroopan Keskuspankin (ECB) toteuttamat pankkien saamisten laadun arvioinnit tehtiin vuonna 2014. Euroopan Keskuspankin valvontaprosessiin (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) on valittu euroalueen 129 suurinta pankkia.

EBF:n tiedote, josta linkit lisämateriaaliin