Edunvalvontafoorumi vaatii avoimuutta avoimuusrekisterin valmisteluun

Suomi tarvitsee lisää läpinäkyvyyttä lakien valmisteluun, poliittiseen päätöksentekoon ja lobbaukseen. Kansalaisten luottamuksen vahvistaminen poliittista päätöksentekoa kohtaan on kaikkien yhteinen etu.

Viisas päättäjä kuuntelee lakien valmistelussa eri osapuolien näkemyksiä ja asiantuntemusta ennen päätöksentekoa. Päättäjät tarvitsevat tietoa tulevien lakiuudistusten vaikutuksista eri näkökulmista, koska he itse eivät voi olla joka alan asiantuntijoita. Lobbaus on tärkeä osa avointa ja moniarvoista demokratiaa. Tätä vuorovaikutusprosessia on avattava kansalaisille.

Valtioneuvoston kanslia on tilaamassa selvitystä siitä, millaisia ratkaisumalleja on kansainvälisesti käytössä lobbareiden sääntelystä ja rekisteröinnistä.

Edunvalvontafoorumi haluaa olla mukana valmistelemassa kattavaa avoimuusrekisterijärjestelmää Suomeen. Valmistelun ja käsittelyn on oltava mahdollisimman avointa ja vuorovaikutteista.

Edunvalvontafoorumi on yritysten ja yhteisöjen edunvalvontatehtävissä työskentelevien vaikuttamisen ammattilaisten perustama vapaa keskustelufoorumi. Edunvalvontafoorumi on rekisteröimätön yhdistys.