Ei pudoteta ketään digikelkasta

Digitalisaatio mahdollistaa yhä parempien palveluiden tarjoamisen finanssiasiakkaille. Kaikki eivät kuitenkaan pysy mukana digikelkassa – on tärkeää, että palvelut ovat kaikkien saatavilla myös tulevaisuuden sähköisten palveluiden yhteiskunnassa.

Digitaalisten palveluiden ytimessä on tunnistautuminen palveluihin. Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi korostaa, että yhteiskunnan kehittäminen ei saa olla pelkkien pankkitunnisteiden varassa.

”Kehitystyön pohjaksi tarvittaisiin kansallinen tunnistamisen strategia.”

Kauppi osallistui Finanssivalvonnan seminaarin paneelikeskusteluun tiistaina.

Finanssiala ry tekee tiivistä yhteistyötä Vanhustyön Keskusliiton ja valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi Helsingin kaupungin kanssa on käynnissä pilotti ikääntyneiden maksamisen helpottamiseksi.

”Digitalisaatio ei ole ikääntyneille pelkkä haaste. Digitaaliset palvelut ovat monesti turvallisemmat asiakkaan kannalta kuin esimerkiksi suurten käteismäärien käsittely”, Kauppi huomauttaa.

Eläkeyhtiö Varman selvityksen mukaan kolmannes 80-85-vuotiaista käyttää verkkopalveluita. Euroopan komission maaraportin mukaan suomalaisten digitaidot ovat Euroopan parhaat: suomalaisista 76 prosentilla on vähintään digitaaliset perustaidot. Koko EU:n keskiarvo on 57 prosenttia.

”Teknologia antaa meille valtavasti uusia mahdollisuuksia parantaa asiakaskokemusta. Meidän on huolehdittava, että kaikille tarjotaan riittävä osaaminen, jotta uusia palveluja voi hyödyntää. Finanssialan yritykset tarjoavat tarvittaessa monipuolisesti tukea uusien palvelujen käyttöönottoon”, Kauppi sanoo.

Lisäksi rikosten ja petosten torjunnalla nimenomaan suojataan haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisryhmiä, kuten ikääntyneitä. Finanssiala ry on julkaissut ikääntyneille oppaan finanssipalvelujen käytöstä, jossa on samalla ohjeet suojautumiseen petoksilta. Opas on päivitetty kesällä 2019.

Digitaalinen maailma saattaa hankaloittaa muidenkin kuin ikääntyneiden elämää. FA on tehnyt yhteistyötä Näkövammaisten Keskusliiton kanssa esimerkiksi maksupäätteiden valinnassa ja e-laskun ja e-kuitin luettavuuden parantamisessa.

Toisinaan hankalina näyttäytyvät palvelut on rakennettu moniportaisiksi turvallisuuden vuoksi.

”Pankkien ja vakuutusyhtiöiden on pystyttävä varmistumaan asioivasta henkilöstä, ja liian helppo pääsy esimerkiksi asiakastileihin voisi altistaa nämä palvelut helpommin myös väärinkäytöksille”, Kauppi muistuttaa.

Finanssivalvonnan tiedote.