Ei suullista työsopimusta – edes kesätöistä

Kesätöistä ja muista lyhyistä työsuhteista on tärkeää aina tehdä kirjallinen työsopimus. Työntekijän ei tule suostua työsuhteeseen suullisella sopimuksella tai vastaanottamaan palkkaa muuten kuin omalle pankkitilille.

Kirjallinen työsopimus on oikeudenmukaisen palkkauksen ja työehtojen perusta. Työnantaja, joka ei huolehdi lakisääteisistä velvollisuuksistaan, ei todennäköisesti huolehdi työturvallisuudestakaan lain edellyttämällä tavalla.

Pian käynnistyvässä harmaan talouden tiedotuskampanjassa muistutetaan työntekijöiden oikeuksista sekä pimeään työhön liittyvistä riskeistä. Kohderyhmänä ovat keväällä työelämään siirtymässä olevat nuoret ja etenkin kesätyöntekijät.

Työturvallisuudesta ei tule tinkiä

Vastuullinen työnantaja huolehtii työntekijöidensä työturvallisuudesta. Vaikka työsuhde olisi lyhytaikainen, ei se poista perehdyttämisen ja turvallisten toimintatapojen opettamisen tarvetta. Ohjeiden läpikäyntiin on varattava riittävästi aikaa, jotta vältytään onnettomuuksilta.

Kesätyöntekijöiden oikeudet tapetilla joka vuosi

Pimeästä työstä palkka maksetaan usein käteisenä. On hyvä muistaa, että Suomessa palkka on maksettava pankkitilille. Jokainen voi tarkistaa veroilmoituksestaan, että palkasta on työnantajan toimesta maksettu lakisääteiset maksut. Työeläke alkaa Suomessa karttua jo 18-vuotiaana aloitetuista työsuhteista.

Harmaa talous – musta tulevaisuus -kampanjassa viranomaiset ja sidosryhmät työskentelevät yhdessä elinkeinoelämän ja ammattijärjestöjen edustajien kanssa harmaan talouden torjumiseksi työelämässä. Järjestöillä on tärkeä asema työntekijöiden oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti kesätyöntekijöiden oikeudet nousevat esille joka vuosi.

Harmaan talouden tiedotuskampanja on osa valtioneuvoston hyväksymää kuudetta harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaa vuosille 2012–2015. Kampanjan päävastuutaho on sisäasiainministeriö ja kampanjan toteutuksesta vastaa Poliisihallitus. Myös Finanssialan Keskusliitto on mukana kampanjassa.