Eino-myrskystä 30 miljoonan euron korvaukset

Vakuutusyhtiöt maksavat ensiarvioiden mukaan Eino-myrskyn vahingoista noin 30 miljoonan euron korvaukset. Tiedot perustuvat Finanssialan Keskusliiton vakuutusyhtiöiltä saamiin ennakkoarvioihin. Einon aiheuttamat vahingot näyttävät jäävän huomattavasti pienemmiksi kuin vuoden 2011 Tapani- ja Hannu-myrskyjen vahingot.

2000-luvun kolmanneksi voimakkain myrsky, Eino, riehui voimakkaimmin Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan metsätuhot muodostuvat tällä kertaa pienistä hajallaan olevista tuhoalueista. Puustoa tuhoutui noin 1,5 miljoonaa kuutiota. Rakennuksille ja muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot täsmentyvät ensi viikon kuluessa. ”Vakuutusyhtiöiltä saatujen tietojen mukaan yhteydenottoja korvauspalveluihin on tullut huomattavasti aiempia myrskyjä vähemmän. Voi olla, että vahinkojen määrä jää aikaisempaa pienemmäksi, koska tällä kertaa myrsky kesti vain yhden päivän eikä perään seurannut uusia myräköitä”, arvioi johtava asiantuntija Petri Mero Finanssialan Keskusliitosta. Kesän 2010 myrskyistä (Asta, Veera, Lahja, Sylvi) vakuutusyhtiöt maksoivat korvauksia yhteensä 81,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2011 Tapani- ja Hannu-myrskyistä 102,5 miljoonaa euroa.

Korvausta voi hakea vakuutuksesta tai sähköyhtiöltä

Myrskyn irtaimistolle ja rakennukselle aiheuttamia vahinkoja korvataan kotivakuutuksista. Kotivakuutuksista korvataan myös piha-alueen vahinkoja, jos se kuuluu valitun vakuutusturvan piiriin. Laaja autovakuutus (kasko) korvaa autoille aiheutuneita vahinkoja ja vastaavasti laaja venevakuutus venevahinkoja. Metsien myrskytuhoja korvataan metsävakuutuksesta. Vakuutuksen sijaan kuluttajalla on mahdollisuus hakea korvausta myös sähköyhtiöltä. Pitkästä sähkökatkosta maksettavan vakiokorvauksen lisäksi kuluttaja voi saada sähköyhtiöltä korvausta myös virheellisen sähköntoimituksen aiheuttamista vahingoista, esimerkiksi pakasteiden sulamisista tai sähkölaitteiden rikkoutumisista. Vahingonkorvauksesta on tehtävä sähköyhtiölle kirjallinen vaatimus. Vakiokorvauksen verkonhaltijat maksavat yleensä automaattisesti.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat