EK aloittaa hankkeen verkkolaskun tukemiseksi

Finanssialan Keskusliitto on yhtenä kahdestatoista toimijasta mukana Elinkeinoelämän keskusliiton hankkeessa, jossa kannustetaan yrityksiä siirtymään verkkolaskun käyttäjiksi.

Marraskuussa julkaistaan Päästä irti paperista -aineisto, joka on kattava tietopaketti verkkolaskun käytöstä. FK:n ja EK:n neljännesvuosittain tekemän kyselytutkimuksen mukaan pienet yritykset eivät ole vielä ottaneet verkkolaskua omakseen. Yli puolet alle 25 henkilöä työllistävistä yrityksistä lähettää laskunsa vielä perinteisesti paperilla.

Paine verkkolaskun käyttöön on kuitenkin kasvussa, sillä paperilaskujen vastaanoton kieltäneiden suurten yritysten lista pitenee. Samoin paperilaskujen lähettämisestä aiheutuu yrityksille turhia kuluja.

EK:n hankkeeseen osallistuvat Aalto-yliopiston Real-Time Economy -hanke, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Finanssialan Keskusliitto, Keskuskauppakamari, Kuntaliitto, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen Pankki, Suomen Yrittäjät, Taloushallintoliitto, TIEKEn Verkkolaskufoorumi, työ- ja elinkeinoministeriön Yritys-Suomi sekä Valtiokonttori.

Lue EK:n nettiuutinen.