EKP:n pankkitestit lähtölaukaus pankkiunionille

Sunnuntaina 26. lokakuuta julkistettavista pankkitesteistä odotetaan lähtölaukausta 4. marraskuuta aloittavalle euroalueen pankkiunionille. Euroopan Keskuspankki (EKP) julkistaa pankkitestien tulokset sunnuntaina kello 13 Suomen aikaa.

Pankkien niin sanottu kattava arviointi (Comprehensive Assessment) koskee yhteensä 130 merkittävää euroalueen luottolaitosta.
Suomesta mukana ovat Danske Bank Oyj -konserni, Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni sekä OP-Pohjola-ryhmä. Kattavaan arviointiin kuuluvat EKP:n johdolla tehty pankkien saamisten laadun arviointi (Asset Quality Review, AQR) sekä Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ja EKP:n yhteiset niin sanotut stressitestit.

EBAn julkistamat EU:n laajuiset stressitestitulokset koskevat 123 pankkia. Niihin sisältyvät Suomesta OP-Pohjola-ryhmä ja osana emoyhtiöitään Danske Bank Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj. Lisäksi mukana ovat emoyhtiöidensä kautta Suomessa toimivat DNB Bank ASAn, Svenska Handelsbanken AB:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n ja muun muassa Swedbank AB:n sivuliikkeet.

Suomalaispankkien kattavasta arvioinnista on vastannut pääosin Finanssivalvonta. Se julkistaa sunnuntaina suomalaispankkien tilannetta kuvaavan tiedotteensa välittömästi EKP:n lehdistötiedotteen jälkeen.

EKP:n arvioiden ulkopuolelle jää useita tuhansia pienempiä luottolaitoksia.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat