Eläkejärjestelmän järinää hillitään sote-siirtymäajalla

Sosiaali- ja terveysministeriö hillitsee eläkejärjestelmien rahoituspohjien äkillisiä muutoksia esittämällä sote-uudistuksen toimeenpanon ajaksi siirtymäaikaa. Ministeriö myös selvittää kuntien ja maakuntien eläkejärjestelmän ja yksityisten alojen eläkejärjestelmän erillisyyttä.

Finanssiala ry:n vt. toimitusjohtajan Esko Kivisaari uskoo, että siirtymäaika rauhoittaa eläkejärjestelmiä. ”On kuitenkin valitettavaa, että eläkejärjestelmästä seuraa kitkaa siihen, miten yhteiskunnan toimintoja järjestetään.”

Sote-uudistukseen sisältyvä asiakkaan valinnanvapaus vaikuttaa myös sote-alan työtekijöiden eläkejärjestelmiin. Nykyistä suurempi osuus julkisesti rahoitetusta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannosta siirtynee yksityisille yrityksille. Tämä saattaa johtaa vakuutettujen määrän vähenemiseen kuntien ja maakuntien eläkejärjestelmässä. Vastaavasti yksityisten alojen järjestelmässä väen määrä kasvaisi.

Jos työntekijä vaihtaisi siirtymäajalla eläkejärjestelmää, vastaanottava järjestelmä palauttaisi osan työntekijän eläkemaksusta aiemmalle järjestelmälle.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö asettaa työryhmän selvittämään kuntien ja maakuntien eläkejärjestelmän ja yksityisten alojen eläkejärjestelmän erillisyyttä. FA on jo kauan halunnut selkeän rajapinnan työntekijän eläkevakuutuksen (TyEL) ja kunnallisen eläkejärjestelmän välille.

”Nyt sovittu siirtymäaika ei korjaa asiaa. Pikemminkin on aikaisempaa enemmän yrityksiä, jotka voivat valita TyELin ja kunnallisen eläkejärjestelmän välillä. Kilpailu sinänsä on hyvä asia, mutta tämä valintamahdollisuus eläkejärjestelmien välillä on huonosti järjestettyä kilpailua,” Kivisaari sanoo.