Eläkejärjestelmien yhdistäminen etenee – erillisyys rajoittaa kilpailua

Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistäminen selkeyttäisi lakisääteistä eläketurvaa. Sosiaali- ja terveysministeriö onkin tehnyt hyvän päätöksen asettaa työryhmä valmistelemaan yhdistämistä.

​Käytännössä työeläkejärjestelmien yhdistäminen tarkoittaa, että kunnalliset eläkkeet siirtyvät pääosin työntekijän eläkelain, TyEL:n, piiriin ja niitä hoitavasta Kevasta tulee työeläkeyhtiö tai -kassa. Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari pitää työryhmän asettamista hyvänä päätöksenä.

”Työeläkevakuutusyhtiöiden huolena on pitkään ollut TyEL:n epäselvä rajapinta suhteessa kuntien eläkejärjestelmään. Kannatamme kilpailua, mutta nykyinen kahdella erilaisella rahoitusperiaatteella toimiva järjestelmä ei ole sitä”, Kivisaari toteaa.

Epäselvä rajapinta on vaikeuttanut myös yhteiskunnan palvelurakenteiden uudistamista. Joissain tapauksissa palvelujen ja toimintojen järkeistämisen esteenä on ollut se, että niiden tarjoajan on haluttu säilyvän Kevan jäsenenä. Jäsenyyden edellytyksenä on kunnallisten toimijoiden määräysvalta. ”Lakisääteisen eläkkeen tarkoitus on säilyttää kohtuullisesti tulotaso. Tämä on toteutettava kohtuullisen maksutason lisäksi tavalla, joka mahdollistaa yhteiskunnan uudistamisen. Eläkejärjestelmän on palveltava yhteiskunnan tarpeita eikä sen rakenne saa rajoittaa uudistumismahdollisuuksia”, Kivisaari painottaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kaavailuissa järjestelmien yhdistäminen toteutettaisiin niin, ettei rahoituksesta vastaavien maksurasitus muuttuisi pitkällä aikavälillä. Kansainvälisissä vertailuissa suomalainen yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä on saanut paljon kiitosta.

”Tälle pohjalle on helppo rakentaa vastuullinen ja avointa hallintoa toteuttava malli”, Kivisaari summaa.

Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2021 loppuun. Yksityisiä työeläkeyhtiöitä työryhmässä edustaa Varman johtaja Pasi Mustonen.

Lue lisää sisäministeriön hankkeesta.