Eläkeläisten toimeentulo kohentunut 20 vuotta

Eläkeläisten toimeentulo on ollut myönteisessä kehityksessä
20 viime vuotta, selviää Eläketurvakeskuksen (ETK) kyselystä. Keskimääräinen
kokonaiseläke on noussut kolmanneksen kahdenkymmenen vuoden aikana.

Valtaosa eläkkeiden kasvusta selittyy eläkeläisten joukossa tapahtuneilla muutoksilla, kuten pidetyneillä työurilla. Samaan aikaan joukosta on poistunut pientä kansaneläkettä saavia eläkeläisiä, ETK kertoo.

Eläkeläisten toimeentulon nousu ilmeni myös tutkimuksen muilla mittareilla. Esimerkiksi käytettävissä olevat tulot ja kulutus ovat kasvaneet lähes puolella 20 vuodessa. Kansainvälisessä vertailussa eläkeikäisten asema on hieman eurooppalaista keskitasoa parempi ja toimeentulovaikeuksia kokee huomattavan pieni osa suomalaisista eläkeikäisistä.

Eläkeläisten asema suhteessa palkansaajiin on pysynyt ennallaan. Keskieläkkeen taso suhteessa keskiansioihin on ollut koko tarkastelujakson noin 50 prosenttia. Koko eläkeläiskotitalouden käytettävissä olevat tulot suhteessa työssä oleviin ovat vaihdelleet 70 ja 80 prosentin välillä.