Eläkelaitosten vakavaraisuus on tärkeää turvata

Hallitus valmistautuu tarvittaessa vahvistamaan eläkelaitosten kykyä kantaa riskejä. Esitys on valmiina ja annetaan eduskunnalle siinä tilanteessa, että rahoitusmarkkinoiden heikkeneminen yllättäen heikentäisi työeläkevakuuttajien kestokykyä. Finanssiala pitää varautumista perusteltuna.

Finanssivalvonta ilmoitti maaliskuun alkupuolella, että eläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus oli kohtalaisella tasolla, mutta uhkasi laskea. Maaliskuun puolenvälin jälkeen tilanne kuitenkin rauhoittui ja vakavaraisuus on pysynyt kohtuullisen hyvällä tasolla.

”Tulevaisuudennäkymät ovat koronatilanteessa hyvin epävarmat. On hyvä, että varaudutaan – tilanne saattaa muuttua nopeasti”, sanoo Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Varautumisella mahdollistetaan se, että työeläkevakuuttajien ei tarvitse alkaa myydä sijoitusomaisuuttaan epäedullisessa markkinatilanteessa. Se tukee eläkejärjestelmän vakautta ja kestävyyttä.

Työeläkejärjestelmä on tukenut yrityselämää alentamalla vakuutusmaksua ja pidentämällä maksuaikaa. Lisäksi työeläkevakuutusyhtiöt ovat helpottaneet vuokralaistensa asemaa. Nämä seikat rasittavat yhtiöiden maksuvalmiutta.

”Jo maksuvalmiuden rasitteet voivat edellyttää omaisuuden myyntiä. On hyvä, että nopeasti voimaan pantavalla lakiesityksellä on nyt varauduttu niin, ettei vakavaraisuudesta tule lisää painetta omaisuuden myyntiin”, Kivisaari sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Hallitus valmistautuu antamaan tarvittaessa esityksen eläkelaitosten vakavaraisuuden vahvistamisesta – esitys lausunnolle