Eläkemaksumuutoksille on hyvin aikaa – eläkevarojen tuottoja ei pidä panna verolle

Syntyvyyden lasku aiheuttaa työeläkemaksuun pitkällä aikavälillä voimakkaan korotuspaineen, kertoo 19.3.2019 julkaistu Eläketurvakeskuksen laskelma lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä. Korotuspaineeseen on syytä varautua hyvissä ajoin. ”On arvokasta, että työeläkejärjestelmästä tehdään asiantuntevia pitkän aikavälin laskelmia. Samanlaista suunnitelmallisuutta voisi toivoa muultakin sosiaaliturvalta”, Finanssiala ry:n (FA) varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari toteaa.

Eläkkeiden rahoitusnäkymät näyttävät tuoreiden Eläketurvakeskuksen (ETK) laskelmien perusteella vakailta aina 2050-luvulle asti. Sen jälkeen maksuihin on odotettavissa voimakas korotuspaine nykyisestä 25 prosentista yli 30 prosenttiin palkkasummasta. Laskelmiin liittyvät pitkät aikavälit merkitsevät, että pienet muutokset tehdyissä oletuksissa aiheuttavat suuria muutoksia ennusteisiin.

”Tulosten tulkinnassa on syytä välttää panikointia, sillä tarvittaville muutoksille on hyvin aikaa. Järjestelmän kolmikantainen valmistelu on aiemminkin kyennyt sopeuttamaan rakennetta tasapainoisesti”, Esko Kivisaari arvioi.

Vastuullisessa taloudenpidossa maksujen nostopaineeseen varaudutaan etukäteen, eikä ainakaan vahvisteta nostopainetta itse. Suomen ikärakenne tuo haasteita kaikelle sosiaaliturvallemme mukaan lukien työeläkkeet. Maahanmuutolla voi parhaimmillaan olla meille huomattavan edullisia vaikutuksia.

”Maahanmuuttoon kielteisesti suhtautuvilta on aihetta kysyä, montako vuotta pitempään he sitoutuvat olemaan työelämässä ennen eläkettään”, Esko Kivisaari kysyy. Eläkemaksuihin aiheuttaisivat nostopainetta myös eläkevarojen sijoitustuotoille asetetut verot.

Eduskuntavaalien lähestyessä keskusteluun on noussut uudenlainen lähdevero, joka kohdistuisi nykyisin osinkoveroista vapautettuihin yhteisöihin. Tällaisia osinkoverosta vapautettuja yhteisöjä ovat muun muassa eläkeyhtiöt, jotka hoitavat eläkevarallisuutta sijoittamalla. Eläkevarojen sijoitustuotoista ei nykyään makseta osinkoveroa.

”Eläkejärjestelmään kohdistetut uudet verot edelleen lisäisivät tulevaa maksupainetta. Tänään pieneltä tuntuvan veron vaikutus kertaantuu korkoa korolle -vaikutuksen takia pitemmällä aikavälillä”, Kivisaari sanoo.