Eläkeneuvottelujen taustat uusilta verkkosivuilta

Käynnissä olevaa eläkeuudistusta varten on julkaistu uudistusta taustoittava verkkosivu. Sivustolla kerrotaan uudistuksen tavoitteista, nykyisestä työeläkkeestä ja eläkejärjestelmän kehittymisestä. Eläkeuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

​Sivustoa ylläpitää Eläketurvakeskus. Sivuston on tarkoitus olla eläkkeistä neuvottelevien työmarkkinajärjestöjen yhteinen, puolueeton tietokanava, jolla ei esitellä eri osapuolten neuvottelutavoitteita eikä kampanjoida minkään vaihtoehdon puolesta.

Sivusto on suunnattu kansalaisille ja eläkeuudistusta seuraaville medioille. Tavoitteena on pitää kansalaiset ajan tasalla siitä, mitä eläkejärjestelmän uudistuksessa tapahtuu, mitkä tahot uudistusta valmistelevat ja minkälaisille taustaselvityksille työ pohjautuu. Tärkeää on kertoa myös, että uudistukset suuntautuvat tulevaisuuteen, eivätkä muuta nyt maksussa olevia eläkkeitä ja niiden ehtoja.

Sivustolla voi muun muassa käydä läpi eläkejärjestelmän aiempia muutoksia sekä nykyisiä eläke-etuuksia, ikärajoja ja karttumia.