Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain uudistus on tarpeen

Eläkesäätiöitä ja vakuutuskassoja koskeva laki on uudistusten tarpeessa. Vanhentunutta lainsäädäntöä pohtineen työryhmän esitys lain uudistamiseksi on finanssialan mielestä hyvänsuuntainen. Lain uudistus tarvitaan, jotta eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen perustaminen helpottuu.

​”Eläkesäätiöitä ja vakuutuskassoja koskeva laki on nykyisellään vanhanaikainen. Joissakin tilanteissa on epäselvää, mitä lainkohtaa on noudatettava”, sanoo Finanssialan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Vanhentunut lainsäädäntö on osaltaan hillinnyt uusien eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen perustamista. Uusitut pelisäännöt toisivat varmuutta ja rohkaisisivat siten työnantajia pohtimaan myös säätiöiden ja kassojen perustamista yhtenä vaihtoehtona eläketurvan järjestämiseksi.

Uudistusta kaipaisi myös kaikkia työeläkelaitoksia koskeva konkurssi- ja selvitystilalainsäädäntö. Ministeriön onkin syytä aloittaa tämä uudistustyö ilman viivytyksiä.