Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalainsäädäntö selkeytyy

Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain
uudistamista selvittänyt työryhmä luovutti maanantaina 8.2. loppuraporttinsa
sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle. Työryhmän ehdottama
kokonaisuudistus selkeyttää ja ajantasaistaa vanhentuneen lainsäädännön.

​Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää työryhmän ehdotusta valtaosin kannatettavana. Johtava lakimies Pia Santavirta toteaa, että eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain uudistus on välttämätöntä, koska nykyinen laki on vaikeaselkoinen ja jäänyt monien uudistusten jalkoihin. Lain selkeyttämisessä työryhmä on onnistunut hyvin.

Yksi tai useampi työnantaja voi perustaa oman eläkesäätiön tai –kassan hoitamaan vakuutettujen henkilöiden työeläkkeitä. Uusia säätiöitä ja -kassoja ei ole viime vuosikymmeninä juurikaan perustettu. Lisäksi lisäeläkevakuutustoiminnan osalta useimmat säätiöt ja kassat ovat suljettuja eli ne eivät enää vakuuta uusia henkilöitä.

”Yksi työryhmän tavoitteista oli edistää uusien eläkesäätiöiden ja -kassojen perustamista osana työeläkejärjestelmää. Uskon, että ajantasaistettu ja selkeä lainsäädäntö edesauttaa myös tätä tavoitetta”, Santavirta sanoo.

Seuraavaksi työryhmän esitysluonnos lähtee lausuntokierrokselle.