Eläketurvakeskus: Suomen eläkemaksut eurooppalaista keskitasoa

Eläkemaksujen taso Suomessa on eurooppalaista keskitasoa, ilmenee Eläketurvakeskuksen vertailusta. Taso on korkein Tanskassa ja matalin Ruotsissa. Suomessa etenkin työnantajamaksut ovat korkeat ja vastaavasti työntekijän maksu on keskitasoa alhaisempi.

Eläketurvakeskuksen raportissa vertailtiin eläkemaksujen tasoa suhteutettuna bruttokansantuotteeseen yhdeksässä Euroopan maassa vuonna 2014. Maat olivat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Hollanti, Ranska, Saksa, Itävalta ja Sveitsi. Suomessa maksutaso on 13,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Korkeimman tason Tanskassa luku on 16,2 prosenttia ja Ruotsissa 12,8 prosenttia.

Työnantajien osuus eläkemaksuista on kaikissa vertailun maissa suurempi kuin työntekijöiden. Erityisen suuria työnantajamaksut ovat Ruotsissa ja Suomessa, noin kaksi kolmasosaa kokonaismaksusta. Työnantajamaksut ovat erityisen pienet Tanskassa, jossa peräti kaksi kolmasosaa eläkkeistä rahoitetaan verovaroin.

Suomessa osuudet ovat kuitenkin lähentymässä toisiaan, sillä työntekijän osuus työeläkemaksusta kasvaa ja työnantajan osuus pienenee ensi vuoden alussa. Muutokset liittyvät työmarkkinajärjestöjen kilpailukykysopimukseen.