Eläkevakuutuksen eläkeikä muuttuu jälleen

Vuoden 2017 alussa voimaan tulevat työeläkejärjestelmän muutokset vaikuttavat myös vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-tilien alimpiin eläkeikiin. Vähimmäiseläkeikä nousee tuloverolaissa säädettyjen taulukoiden mukaisesti riippuen vakuutetun syntymävuodesta ja sopimuksen solmimisajankohdasta. Muutos koskee noin 600 000:ta voimassa olevaa eläkevakuutussopimusta.

Verovähennysoikeuden edellytyksenä oleva vähimmäiseläkeiän korotus koskee eläkesäästöjä, joita kertyy 1.1.2017 alkaen maksettavista maksuista. Ennen 18.9.2009 tehdyissä sopimuksissa aiemmista maksuista kertynyttä eläkettä voi nostaa joko 55, 58, 60 tai 62 vuoden iästä lukien. Vielä tämän vuoden puolella maksetuilla maksuilla voikin kerryttää eläkettä entisin ehdoin.

Vähimmäiseläkeikää on tuloverolaissa muutettu useaan kertaan. Asiantuntija Piritta Poikonen Finanssialan Keskusliitosta pitää tulossa olevaa muutosta siinä mielessä hyvänä, että siinä sidotaan nyt eläkevakuutuksiin kertyvät säästöt selkeästi tiettyyn numeeriseen ikävuoteen. ”Aiemmin maali oli liikkuva, kun puhuttiin työeläkkeen eläkeikähaarukan ala- tai ylärajasta.”

”Todellisuudessa lukuisat verokohtelun muutokset ovat käytännössä tappaneet eläkevakuutuksen uusmyynnin, vaikka tarvetta työeläkettä täydentävälle turvalle olisi enemmän kuin koskaan aiemmin”, Poikonen toteaa. Uusia eläkevakuutussopimuksia on tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä tehty vain noin 400.

Muutos ei edellytä eläkevakuutuksen ottajilta mitään toimenpiteitä. Vakuutusyhtiöt tiedottavat asiasta tarkemmin omille asiakkailleen.

Uusi vähimmäiseläkeikä ennen 1.1.2013 otetuissa eläkevakuutuksissa. Koskee maksuja 1.1.2017 alkaen, paitsi 18.9.2009 – 31.12.2012 otetuissa vakuutuksissa, joissa se koskee koko eläkesäästöä:

Syntymävuosi

Eläkeikä

1957 tai aiemmin

63

1958 – 1961

64

1962 – 1972

65

1973 – 1984

66

1985 – 1997

67

1998 –

68

Uusi vähimmäiseläkeikä 1.1.2013 alkaen otetuissa eläkevakuutuksissa:

Syntymävuosi

Eläkeikä

1957 tai aiemmin

68

1958 – 1961

69

1962 tai myöhemmin

70