Eläkevirka finanssialalla on harvan nuoren haaveissa

Finanssialan kuopukset, vuosien 1980 ja 1990 välillä syntyneet, suunnittelevat uraansa lyhytjänteisemmin kuin vanhemmat kollegansa, ilmenee Aalto Yliopistossa tehdystä selvityksestä. Yksittäisen työnantajan merkitys on vähäinen, ja nuoret ottavat itse vastuun uransa suunnasta.

Vuosina 1980–1990 syntyneet, tällä hetkellä 25–35-vuotiaat tunnetaan myös Y-sukupolvena ja vuosituhannen vaihteeseen viittaavalla nimityksellä milleniaalit. Aalto Yliopiston kauppakorkeakoulun Laura Vannisen tutkimuksen mukaan finanssialan milleniaalit eivät pidä yksittäisen työnantajan roolia merkittävänä, vaan ottavat itse vastuun uransa suunnasta.

”Oman uran kannalta tärkeintä on jatkuva uuden oppiminen, jotta pysyy mukana työelämän kehityksessä. Lisäksi päivittäisessä työssä korostuvat ennen kaikkea työn joustavuus sekä asiantunteva työyhteisö jossa on hyvä ilmapiiri,” itsekin finanssialan yrityksessä työskentelevä Y-sukupolveen kuuluva Vanninen sanoo.

Pari-kolmekymppiset ovat eläneet koko ikänsä tietotekniikan keskellä. Lisäksi pätkätyöt, nollatuntisopimukset ja vuokratyö yleistyivät milleniaalien astuessa työelämään. Tämä saattaa osaltaan selittää Vannisen löydöstä, jonka mukaan milleniaalit eivät pidä vakaata työelämää annettuna, vaan heille työelämän muutosvauhti on luonteva. Milleniaalien käsityksessä työurasta eteenpäin meneminen, itsensä kehittäminen ja uran dynaamisuus korostuvat vakaan työsuhteen sijaan.

Tutkimus toteutettiin laadullisena teemahaastatteluna haastattelemalla seitsemää finanssialalla vakituisessa työsuhteessa työskentelevää milleniaalia. Aineisto kerättiin marraskuussa 2016.