Eläkeyhtiöiden ympäristösijoittaminen valtavirtaistuu Pohjoismaissa

Eläkevarallisuuden sijoittaminen ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin alkaa vähitellen valtavirtaistua Pohjoismaissa, sanoo eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt kantavat vastuunsa ympäristöystävällisellä sijoittamisella.

​”Globaalisti eläkevaroja ei vielä juurikaan sijoiteta kestävän kehityksen mukaisesti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa keskustelu aiheesta on vasta alkanut”, Risto Murto toteaa. Pohjoismaissa asiaan on herätty ja ympäristöystävällinen eläkevarojen sijoittaminen lisääntyy pikkuhiljaa.

Suomen suurin työeläkevakuutusyhtiö Varma on itse laskenut omien sijoitustensa hiilijalanjäljen noteerattujen osakesijoitusten, yrityslainojen ja kiinteistöjen osalta. Varman tavoitteena on vähentää sijoitusten hiilijalanjälkeä osakesijoitusten osalta 25 prosenttia, noteerattujen yrityslainasijoitusten osalta 15 prosenttia ja kiinteistösijoituksista 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Eläkevarojen ympäristöystävällisessä sijoittamisessa on myös pohdinnan paikkoja. Eri maat ja eri toimialat poikkeavat toisistaan paljon. Yhdessä maassa ympäristöasioissa ollaan todella pitkällä, toisessa kehitys on vasta nupullaan. Niin ikään vaikkapa kaivosteollisuus on päästöiltään kokonaan toista luokkaa kuin palvelusektori. Kysymys on siitä, millä tavoin sijoituksia tehdessä ympäristöystävällisyyttä edistetään:

”Vaadimmeko sijoituspolitiikassamme hyviä toimijoita olemaan vieläkin parempia, vai yritämmekö kannustaa niitä huonoja toimijoita parantamaan toimintaansa?”, Murto pohtii.