Eläkkeelle jäädään vanhempina kuin ennen

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut vuosituhannen alusta 2,4 vuotta, kertoo Eläketurvakeskus. Suomalaiset jäivät työeläkkeelle viime vuonna keskimäärin 61,2-vuotiaana eli noin kuukauden myöhempään kuin vuonna 2016.

Eläkkeellesiirtymisiän odotetaan nousevan enemmän ensi vuonna, kun eläkeuudistuksen vaikutukset alkavat näkyä. Tavoitteena on, että vuonna 2025 eläkkeelle siirryttäisiin keskimäärin 62,4-vuotiaana.

Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi 75 000 ihmistä, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä vanhuuseläkkeelle jäi kolme neljästä, yhteensä 57 000 ihmistä, kuten vuotta aikaisemminkin.