Eläkkeiden maksupäivän muuttaminen ei olisi läpihuutojuttu – laki määrää, että eläke maksetaan kerran kuussa

Yksityisten eläkeyhtiöiden maksamat työeläkkeet tulevat tilille jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Kuva: Shutterstock
  • Lainsäädäntö estää eläkkeiden maksun useaan kertaan saman kuukauden aikana.
  • Yksityisten eläkeyhtiöiden maksamat työeläkkeet tulevat tilille kuukauden ensimmäisenä päivänä.
  • Maksupäivä on kirjattu eläkepäätökseen, ja sitä säätelee työntekijän eläkelaki.
  • On eläkeläisten etu, että eläke tulee tilille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kuukautta.
  • Jos eläkkeiden maksupäivää muutettaisiin, pitäisi kaikki eläkepäätökset tehdä uudelleen.

Yksityisten eläkeyhtiöiden maksamat työeläkkeet tulevat tilille jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Näin on kirjattu eläkepäätöksiin, ja maksupäivä on eläkelaitosta sitova eräpäivä. Velkakirjalain mukaan eräpäivä siirtyy seuraavaan arkipäivään, jos eräpäivä sattuu viikonlopulle tai pyhäpäivälle.

Eläkkeiden maksaminen kuun ensimmäisenä päivänä aiheuttaa ongelmia, jos päivä onkin viikonloppu tai pyhäpäivä. Seuraavan kerran niin käy heinäkuussa, kun 1.7. on lauantai. Se tarkoittaa, että tietyt työeläkkeet tulevat tilille maanantaina 3.7. On oikeutettua kysyä, miksi on näin, miksei maksuja voisi aikaistaa päivällä.

”Työntekijän eläkelaissa sanotaan, että eläke tulee maksaa kuukausittain. Jos eläke maksettaisiin edellisen kuukauden puolella, lainkohta ei täyttyisi. Jonain kuukautena eläkettä maksettaisiin kaksi kertaa ja sitten tulisi kuukausi, että eläkettä ei maksettaisi ollenkaan. Maksuun tulisi silloin yli kuukauden tauko”, sanoo työeläkevakuutusyhtiö Varman eläkepalvelujohtaja Tarja Syvälä Työeläkevakuuttajat Telan tiedotteessa.

Eläkkeensaaja voisi myös joutua joissain tilanteissa maksamaan lisäveroja, jos eläkettä olisikin maksettu edellisen kuukauden puolella. Näin kävisi, jos eläkettä olisi maksettu vuodessa 13 kertaa 12 sijasta, eikä eläkeläinen olisi huomannut korjata veroprosenttiaan suuremmaksi.

Kyse on myös eläkeoikeudesta, joka koskee aina kalenterikuukautta. Jos eläkkeensaaja on elossa kuukauden 1. päivänä, hänellä on oikeus kyseisen kuukauden eläkkeeseen. Tästäkään syystä eläkkeenmaksua ei voida aikaistaa edellisen kuukauden puolelle.

Miksei sitten myöhennetä?

Julkisten alojen työeläkkeistä huolehtiva Keva maksaa eläkkeet jokaisen kuukauden kolmas päivä. Tällöin maksupäivää pystyy tarvittaessa siirtämään aiemmaksi: esimerkiksi nyt kesäkuussa 3. päivä osui lauantaille, joten eläkkeet maksettiin perjantaina 2. kesäkuuta.

Miksei näin voisi tehdä myös yksityisille työeläkkeille?

”Ensinnäkin on eläkeläisen etu, että eläke tulee tilille mahdollisimman varhain eli kuun ensimmäisenä päivänä. Monet laskut ja esimerkiksi vuokrat erääntyvät usein kuun vaihteessa, joten niiden kannalta olisi ongelmallista, jos eläkkeiden maksupäivä olisikin myöhemmin”, muistuttaa Finanssiala ry:n eläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela.

Käytännöllisten syiden lisäksi eläkkeiden maksupäivän muuttamisessa on muitakin ongelmia. Maksupäivä on nimittäin kirjattu eläkepäätöksiin. Ne ovat hallinnollisia päätöksiä, joista voi valittaa.

”Laki vaatii, että maksupäivä on merkitty eläkepäätökseen, ja jos kaikille yli miljoonalle työeläkkeensaajalle lähetettäisiin uusi päätös, jokaisesta päätöksestä voisi valittaa. Ei ole etukäteen selvää, miten maksupäivän myöhentämisestä mahdollisesti tehtäville valituksille kävisi.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan