Elo on uusi työeläkeyhtiö

Eläke-Fenniasta ja LähiTapiola Eläkeyhtiöstä muodostettavan
uuden työeläkeyhtiön nimeksi tulee Elo. Uuden yhtiön nimi syntyi
henkilöstölle suunnatun nimikilpailun tuloksena. Nimeksi haluttiin
suomalainen nimi, joka kuvastaa työntekoa, pysyvyyttä, eläkkeen tuomaa
turvaa ja yrittäjyyttä, kertoo uusi yhtiö tiedotteessaan.

​”Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo tulee olemaan työeläkealan vaikuttaja ja haastaja, joka huolehtii vastuullisesti asiakkaidensa työeläketurvasta. Keskeinen osa tätä vastuuta on eläkevarallisuudesta huolehtiminen ja tulevien eläkkeiden turvaaminen”, sanoo vuoden 2014 alussa Elon toimitusjohtajana aloittava Lasse Heiniö.

”Tavoitteenamme on olla ihmisen ja yrityksen kokoinen ja näköinen työeläkeyhtiö. Nimemme mukaisesti kannamme vastuuta ihmisistä ja yrityksistä koko niiden elinkaaren ajan”, sanoo Elon tuleva varatoimitusjohtaja Satu Huber.

Elo aloittaa vuoden 2014 alussa

Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö aloittavat Elo-nimisenä vuoden 2014 alusta. Uusi yhtiö on Suomessa kasvavien ja työllistävien yritysten sekä yrittäjien etuja ajava työeläkevakuuttaja. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo panostaa erityisesti asiakkaiden kilpailukykyä parantaviin yritysrahoituksen ja työhyvinvoinnin palveluihin.

Fuusio ei edellytä toimenpiteitä asiakkailta. Elon tavoitteena on jatkaa tiivistä yhteistyötä LähiTapiolan ja Fennian kanssa toimien tasapuolisesti molempien yhtiöryhmien työeläkevakuutuskumppanina.

Fuusio edellyttää vielä viranomaisten ja yhtiökokousten hyväksynnän.