Elon Malinen: Osaamistarpeita ennakoitava laajalla rintamalla

Uudenlaisen osaamisen hankkiminen rekrytoinneilla tai nykyisen henkilöstön kouluttaminen täysin uudenlaisiin toimenkuviin on yrityksen keskeisimpiä kilpailutekijöitä, kirjoittaa eläkeyhtiö Elon henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen. Finanssialalla uusia osaamistarpeita yritetään tunnistaa Finanssiakatemiassa, joka kerää alan oppilaitokset ja työnantajat yhteen.

Finanssityö ja osaaminen -toimikunnan puheenjohtajana Finanssiala ry:ssä toimiva Malinen näkee osaamisen kehittämisen turvana sekä yritykselle että yksilölle. Esimiesten läpi organisaation on nähtävä, mistä raha tulevaisuudessa liiketoimintaan tulee, jotta henkilöstön rekrytoinnissa ja kouluttamisessa pysytään ajan tasalla.

Finanssialalla henkilöstöllä on onneksi halukkuutta oppia uutta. Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeen yhteydessä tehdyn tutkimuksen mukaan peräti 87 % finanssialan henkilöstöstä on oppimishaluisia.

Malinen kiittelee sitä, että valtiotasolla on otettu vakavasti osaamisen ennakointi ja perustettu kehityshankkeita. Valitettavaa kuitenkin Malisen mukaan on, että yritykset ovat hankkeessa aliedustettuina. ”Nimenomaan yritykset kilpailevat suppeasta määrästä erityisosaajia ja niillä on näkemystä siihen, kuinka paljon ja minkä alan osaajia yrityksissä tulevaisuudessa kaivataan”, Malinen kirjoittaa.