”En edes tajua, mitä kaikkea tekoäly voi ratkaista” – raportti terveydenhoidosta julki

​Tekoälyn mahdollisuudet terveydenhuollossa ovat suuret – niin suuret, että terveydenhuollon ammattilaisille aiheesta tehty kysely sai loppuraportissa nimekseen aineistosta nousseen kommentin “Olen aika varma, etten edes tajua, mitä kaikkea se saattaa ratkaista”. Vakuutusalan näkökulmasta tekoälyllä voidaan muun muassa sujuvoittaa vakuutusyhtiön ja terveydenhuollon välistä tiedonkulkua.
​Tekoäly terveydenhuollossa -kyselytutkimuksessa selvitettiin terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksista terveydenhuollossa sekä hidasteista, jotka ovat hyödyntämisen tiellä.  

SuomiAreenalla julkaistun kyselyn tulokset osoittavat, että tekoälyn hyödyntämisessä on paljon potentiaalia terveydenhuollon alueella. Suomessa tarvitaankin tehokkaampaa päätöksentekoa, suunnan näyttöä sekä konkreettisia strategisia mittareita tavoitteiden ja visioiden lisäksi, jotta voisimme nousta johtavaksi maaksi tekoälyn hyödyntämisessä. 

Tekoäly mahdollistaa esimerkiksi ajasta, paikasta ja sosiaalisista kyvyistä riippumattoman mahdollisuuden tulla havaituksi, kuunnelluksi ja konsultoiduksi – palvelluksi ihan uudella tavalla. Samanaikaisesti voimme luoda tasa-arvoisempaa osallisuutta sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kun edellä mainitut tekijät eivät ole vaikuttamassa, vaan ihmiset voivat osallistua uuden rajapinnan tai standardin kautta.

Tekoälyteknologian avulla voidaan saada aikaan vaikuttavuutta, kun oireiden diagnosointi on mahdollista hyvin aikaisessa vaiheessa. Ihmisten hyvinvointia voidaan tukea uudella tehokkaalla tavalla, mikäli sen hyödyt osataan ottaa käyttöön.

“Digitaalisuuden hyödyntämisellä sote-uudistuksesta saataisiin paljon enemmän hyötyä kuin tähänastisessa julkisessa sote-keskustelussa on ollut esillä”, haastaa julkistustilaisuudessa mukana ollut vakuutusyhtiö Ifin digiasioiden johtaja Julius Manni.

“Digitalisaation hyödyntäminen on ennen kaikkea johtamishaaste. Yksityinen sektori investoi ja käyttää hyväkseen digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia tehostamaan prosesseja tehokkaasti. Näin yksityinen ala voi toimia terveydenhuollon digitalisaation kirittäjänä, mistä hyötyvät kansalaiset ja veronmaksajat”, tiivistää Manni.

Vakuutusalalla tekoäly voi keventää myös hiilijalanjälkeä, kun paperista luovutaan. Ilman manuaalista työtä esimerkiksi hoitokorvauspäätökset voidaan saada potilaille nykyistä nopeammin.

Tekoäly terveydenhuollossa -kyselytutkimuksen tekivät yhteistyössä Abbvie, Finanssiala ry, Hyvinvointialan liitto, Lääkäriliitto, Sitra, Soste, Tehy ja YTHS.

Linkki raporttiin

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat