Ennakoi ajoissa, tarvitsetko edunvalvojan

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE on julkaissut oppaan täysi-ikäisten edunvalvonnasta. Opas kokoaa yhteen asiaan liittyvää tietoa ja muistuttaa, että ennakoiminen vanhuuden ja toimintakyvyttömyyden varalta kannattaa tehdä ajoissa.

​​Ikääntyneiden ja muistisairaiden määrän kasvun myötä ovat edunvalvontaan liittyvät pankki- ja vakuutusasiat nousseet esiin aiempaa useammin myös FINE:ssä. Tuoreessa oppaassa on mukana käytännön esimerkkejä sekä perustietoa edunvalvonnan alkamisesta ja päättymisestä sekä pankki- ja vakuutusasioiden hoidosta edunvalvonnan aikana.

Edunvalvonta on laissa säädetty järjestelmä, joka suojaa sellaisten henkilöiden etua, jotka eivät itse syystä tai toisesta ole kykeneviä huolehtimaan asioistaan. Edunvalvonnassa on yleensä kyse valvottavien henkilöiden taloudellisten asioiden hoidosta.

Laissa määriteltyä edunvalvontajärjestelmää voi täydentää edunvalvontavaltuutuksella. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse suunnitella ja päättää miten hänen asioitaan hoidetaan sitten, kun hän itse ei enää siihen kykene, esimerkiksi heikentyneen terveytensä vuoksi. Edunvalvontavaltuutus tehdään etukäteen, silloin kun henkilö on vielä toimintakykyinen.

Tutustu oppaaseen: Täysi-ikäisen edunvalvonta