Ennakoi viisaasti – suunnittele talouttasi

Ikääntymiseen voi varautua voi esimerkiksi huolehtimalla omasta terveydestä, toimintakyvystä ja sosiaalisista suhteista, pohtimalla taloudellista toimeentuloa ja oikeudellista ennakointia sekä suunnittelemalla turvallista asumista omassa kodissa. Vanhustyön Keskusliiton varaudu vanhuuteen -ryhmämallia pilotoidaan parhaillaan Kuopion kansalaisopiston ennakoinnin kurssilla. Ei huolta huomisesta vai viisaasti ennakoiden -kurssilla käsitellään erilaisia vanhuuteen varautumisen teemoja loka-joulukuun aikana. Finanssiala ry on mukana Vanheneminen.fi-verkostossa, jossa on valmisteltu materiaalia myös ennakoinnin kurssilla käytettäväksi.

Taloudellinen varautuminen oli aiheena Kuopiossa tiistaina. Puheenvuorot johdattelivat kurssilaiset pohtimaan asioita oman rahankäytön, velkaantumisen ja säästämisen kautta.

Parhaillaan vietetään myös Aktiivisen ja Terveen ikääntymisen viikkoa Euroopassa. Viikolla pohditaan eri tavoin, miten yhteiskunta voi parhaiten sopeutua väestön ikääntymisen voimakkaaseen kasvuun. Varautuminen ennakkoon omaan ikääntymiseen ja toimintakyvyn ylläpitoon on keskeistä.

”Oman taloudellisen tulevaisuuden suunnittelu kuuluu niin nuorille kuin vanhoillekin osana arkipäivää. Elämä on jatkuvaa valintojen tekemistä, ja tulojen ja menojen on oltava tasapainossa”, totesi puheenvuorossaan kehityspäällikkö Kristiina Siikala Finanssiala ry:stä.

Oma varallisuus on resurssi, josta kannattaa olla hyvin perillä, Siikala muistutti. Kun omat elämäntilanteet muuttuvat, on tärkeää samalla varmistaa, että myös omat talousasiat ovat ajan tasalla. Vanhuuteen varautuminen lisää turvallisuuden tunnetta ja parantaa mahdollisuuksia hyvään elämään eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Finanssiala ry on yhteistyössä Marttojen ja Takuusäätiön kanssa tehnyt talouden tarkistuslistan, jonka avulla voi nopeasti selvittää itselleen, miten on ottanut omaan talouteensa liittyvät asiat huomioon.

Taloudellisella varautumisella ja ennakoinnilla voitaisiin Siikalan mukaan taklata monta asiaa, ja testi on helppo väline päästä alkuun.

”Elämä kuitenkin yllättää meidät toisinaan ja voi johtaa siihen, että talousasiat eivät pysy hallinnassa”, totesi kehittämispäällikkö Minna Markkanen Takuusäätiöstä omassa puheenvuorossaan.

Velkaongelmien taustalla voi olla monia erilaisia syitä. Sairaus, työttömyys, puolison kuolema, hometalo tai esimerkiksi pikavipit voivat raunioittaa talouden nopeastikin. Jo 10 prosentilla suomalaisista on maksuhäiriöitä, ja niiden määrän kasvussa taotaan parhaillaan ennätyksiä. Maksuhäiriöt ovat Markkasen mukaan eniten kasvussa ikääntyneemmässä päässä. Nuorilla tilanne on onneksi kääntynyt laskuun. Minna Markkanen painotti, että velkavaikeuksien kanssa ei kannata jäädä yksin.

Lisätietoja varautumisen eri ulottuvuuksista löytyy www.vanheneminen.fi -sivuilta.

Testaa Taloudellisen varautumisen testillä millaisella tolalla varautuminen on kohdallasi.