Ennakointia ja asiakaslähtöisyyttä – sijoittajansuoja paranee

Sijoitustuotteista ja vakuutuksista on ensi vuonna laadittava koko niiden elinkaarta koskeva tuotehallintasuunnitelma ja määriteltävä, mille asiakasryhmille tuote sopii. Sijoittajansuojaa parantava uudistus koskee sekä sijoitustuotteita että vakuutuksia.

Uusi sääntely siis velvoittaa sijoitustuotteiden ja vakuutusten kehittäjät arvioimaan tuotteensa toimintaa ja käyttäytymistä sekä määrittämään asiakaskohderyhmänsä tarkemmin. Myös tuotteen kehittäjän ja jakelijan välistä tietojenvaihtoa on parannettava. Finanssiala ry:n johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta uskoo, että uudistus parantaa sijoittajansuojaa.

”Tarkoituksena on, että jo sijoitustuotetta suunniteltaessa mietitään tarkkaan, mille asiakaskohderyhmälle tuote sopii, ja tuotetta myydään näissä raameissa.”

Uuden tuotehallintaprosessin tarkoituksena on uudistaa sijoituspalveluita tarjoavien yritysten ja vakuutusyhtiöiden sisäiset prosessit, joilla kehitetään tuotteita sekä seurataan ja tarkastellaan niitä myynnin ja koko elinkaaren aikana.

”Esimerkiksi uutta vakuutusta suunniteltaessa on mietittävä, miten vakuutukseen vaikuttaa ympäröivän yhteiskunnan ja markkinoiden muutokset, ja onko tuote myöhemmin edelleen toimiva ja sopiva”, Pekonen-Ranta kertoo.

Sijoitustuotteiden ja vakuutusten tarjoamista koskeva sääntely uudistuu ensi vuoden alussa ja alkupuolella. MiFID II ja IDD -direktiivien kansallinen toteuttaminen lisää sijoitustuotteiden ja vakuutusten myyntiin liittyviä menettelytapa- ja tiedonantovelvoitteita muutenkin merkittävästi. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esityksiä sijoituspalvelulain muuttamiseksi ja uudeksi vakuutusten tarjontaa koskevaksi laiksi.