Ensimmäinen paloturvallisuusprofessori aloitti Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksella on aloittanut Suomen ensimmäinen paloturvallisuusprofessori. Professuurin perustamisen taustalla on Palotutkimusraati ry, joka keräsi kasaan tarvittavan rahoituksen.

Professuuriin on viideksi vuodeksi nimitetty tekniikan tohtori Simo Hostikka. Hän aloitti Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa 13. päivä tammikuuta. Hostikka on pitkään työskennellyt VTT:llä, jossa hän on tutkinut tulipalon numeerisia simulointimenetelmiä, ydinvoimalaitosten paloturvallisuutta ja uusia paloturvallisia materiaaleja. Kuva: Aalto-yliopisto
”Uusi tehtävä on innostava! Voin vaikuttaa siihen miten opetus paloturvallisuuteen liittyen lähtee käyntiin. Erityisesti opinnäytteiden ohjaaminen tehostuu, koska aiemmin yliopistolla ei ole ollut henkilöitä, jotka pystyisivät ohjaamaan töitä”, Hostikka kertoo. Kurssien määrä ei tule kasvamaan, mutta Hostikka uskoo, että opetuksen laatu paranee opinnäyteohjauksien myötä. ”Toki tilanne on haastava, sillä työ aloitetaan puhtaalta pöydältä. Tarkoituksena on kasata muutaman hengen tutkimusryhmä ja etsiä näille muille tutkijoille rahoitus”, jatkaa Hostikka uudesta tehtävästään. Yliopiston tavoitteena on tehdä korkealaatuista tutkimusta ja Hostikka kertoo, että tulipalojen simulointi pysyy jatkossakin hänellä tärkeänä tutkimusaiheena. ”Nyt professorina pystyn entistä paremmin itse ohjaamaan tutkimusta. Alussa olisi tarkoitus myös kartoittaa suomalaisen teollisuuden paloturvallisuuteen liittyviä tutkimustarpeita.”

Poikkitieteellinen ala

Professuurin painopistealueina ovat muun muassa asiantuntijoiden koulutus paloturvallisuussuunnitteluun, erityisesti toiminnalliseen paloturvallisuussuunnitteluun, paloriskien arviointiin ja hallintaan sekä pelastustoimen tehtäviin. Paloturvallisuus on alana hyvin poikkitieteellinen. Hostikka kertoo, että yliopiston pilkottu rakenne voi ehkä vaikeuttaa opiskelijoiden hahmottamista mitä kursseja on järkevää ja mahdollista koota omaan tutkintoonsa. ”Yritän omalta osaltani auttaa opiskelijoita poimimaan kursseja muualta yliopistosta kursseja esimerkiksi riskianalyysiin tai kemiaan liittyen. Valinnan mahdollisuuksia on.” Palotutkimusraadin tehtävänä on koordinoida, täydentää ja edistää Suomessa tapahtuvaa paloalan tutkimusta. Se tapahtuu yhteistyössä teollisuuden, vakuutusalan ja muun elinkeinoelämän, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, valtion ja kuntien viranomaisten sekä alan järjestöjen kanssa. Toimintaa johtaa em. tahoja edustava johtokunta.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat