Entistä useampi seniori säästää edelleen pankkitilille

Sijoitusmarkkinoiden epävarmuus on saanut yhä useammat seniorit säästämään pankkitilille. Alhaisesta korkotasosta
huolimatta erityisesti säästö- ja sijoitustileille säästäminen on lisääntynyt viime vuodesta. Aiempaa useampi seniori myös kokee epävarmuutta omassa taloudessaan. 

​Finanssialan Keskusliiton senioritutkimuksen mukaan ikäihmisten kiinnostus säästämistä kohtaan on lisääntynyt selvästi vuoden takaisesta. Kaikista 65 – 85 -vuotiaista 64 prosentilla on säästöjä tai sijoituksia. Osuus on suurempi kuin muulla väestöllä. Pankkitilit ovat senioreiden suosituin säästömuoto.

”Epävakaat sijoitusmarkkinat ovat saaneet seniorit suosimaan jälleen enemmän vähäriskisiä säästö- ja sijoitustilejä. Turvallisuus koetaan nyt entistäkin tärkeämmäksi valittaessa säästö- ja sijoituskohdetta. Sen sijaan tuoton painoarvo on laskenut”, kertoo rahoitusasiantuntija Ulla Halonen.

Seuraavaksi suosituinta senioreiden keskuudessa on osakesäästäminen, mutta kiinnostus sekä osake- että rahastosäästämistä kohtaan on laskenut. Monet seniori-ikäiset omistavat myös kiinteää omaisuutta, erityisesti loma-asuntoja, jollainen on noin 15 prosentilla.

Seniorit kokevat myös hieman aiempaa enemmän epävarmuutta omassa taloudessaan. Senioreista 46 prosenttia pitää todennäköisenä, että omaa taloutta uhkaa jokin riski, jota varten on varauduttava. Osuus on kuitenkin hiukan pienempi kuin muun väestön keskuudessa.

”Suurimmaksi riskitekijäksi koetaan tulojen lasku, joka voi aiheutua esimerkiksi sairastumisesta tai lähiomaisen kuolemasta. Joka kolmas pitää tulojen laskua taloudellisena uhkana itselleen ja osuus on noussut viime keväästä”, Halonen sanoo.

Senioreista 18 prosenttia pitää säästöjen tai sijoitusten arvon laskua riskinä. Asunnon arvon lasku on puolestaan riski 11 prosentin mielestä. Riskeihin varaudutaan yleisimmin säästämällä, mikä kertoo myös säästämisen intensiteetin noususta.

e-laskun käyttö yleistyy senioreilla

Verkkopankissa maksaminen on yleistynyt senioreiden keskuudessa vähitellen. Verkkopankkia käyttää nykyisin 36 prosenttia senioreista. Suoraveloitus on kuitenkin edelleen lähes yhtä yleinen maksutapa. Seniorit ovat löytäneet myös e-laskun ja sen käyttö on lisääntynyt viime vuodesta. Verkkopankissa maksavista senioreista runsas neljännes senioreista saa e-laskuja suoraan verkkopankkiinsa. Tavallisin päivittäisostosten maksutapa on edelleen käteinen raha.

Finanssialan Keskusliitto tutki alkuvuodesta 65 – 85 -vuotiaiden suomalaisten rahankäyttöä, säästämistä, maksutapoja sekä oman talouden riskejä. Tutkimus toteutettiin osana laajempaa Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimusta. Tutkimukseen haasteltiin 500 seniori-ikäistä henkilöä. Haastattelut toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta IROResearch Oy.


Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat