Epäonnen päivä muistuttaa työpaikkojen turvallisuudesta

Perjantaina 13. päivänä
muistutetaan työpaikkojen turvallisuustyöstä. Valtakunnallisena
Tapaturmapäivänä herätellään siihen, miten työpaikoilla voidaan
vaikuttaa henkilöstön turvallisuuteen niin työpaikalla, kotona,
vapaa-ajalla kuin liikenteessäkin.

​”Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat aiheuttavat joillakin työpaikoilla jopa neljä kertaa enemmän sairauspoissaoloja kuin työtapaturmat. Työpaikkojen kannattaa siksi laajentaa turvallisuusnäkökulmaa yli työaikarajojen”, sanoo neuvotteleva virkamies Merja Söderholm Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tapaturmapäivän teemalla Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi kiinnitetään huomiota tilanteisiin, joissa hetken harkinnalla voi olla suuri merkitys. Teemaa tuodaan esiin ”kuuluisilla viimeisillä sanoilla”. Niitä voi jakaa kuka tahansa e-postikorteilla Facebookissa ja Tapaturmapäivä.fi-sivuston kautta. Lisäksi Tapaturmapäivän spotteja nähdään Ylen kanavilla ja kuullaan kaupallisilla radioasemilla.

Seuraa paneelikeskustelua verkosta

Tapaturmapäivänä järjestetään webinaarina paneelikeskustelu, jonka aiheina ovat miten työpaikoilla voidaan edistää henkilöstön kokonaisturvallisuutta ja miksi työnantajan kannattaa huolehtia myös henkilöstön vapaa-ajan turvallisuudesta. Webinaari lähetetään teollisuuskonserni Sandvikin tiloista perjantaina 13.9.2013 kello 10-11. Linkki webinaariin http://wms.magneetto.com/event/2013_0913_tapaturmapaiva/view

Paneelin juontaa toimittaja Helena Itkonen. Keskustelemassa ovat ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Jussi Viheriäranta ja työsuojeluvaltuutettu Pertti Jääskeläinen, Sandvik Tampere, kehittämispäällikkö Mika Liuhamo, Nolla tapaturmaa -foorumi / Työterveyslaitos, työyhteisöpäällikkö Anne Paakkari, Oulun kaupunki, ohjelmakoordinaattori Niina Valkama, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma sekä neuvotteleva virkamies Merja Söderholm, sosiaali- ja terveysministeriö.

Miljoona tapaturmaa vuosittain

Vuosittain Suomessa sattuu yli miljoona fyysisen vamman aiheuttavaa tapaturmaa, ja niihin kuolee lähes 2 800 ihmistä. Tapaturmista seuraa yli 400 000 lääkärikäyntiä ja yli 100 000 sairaalahoitojaksoa. Valtaosa tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-aikana, ja näistä aiheutuu huomattavasti enemmän sairauspoissaoloja kuin työtapaturmista.

Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, aina vuoden jonain perjantaina 13. päivä. Päivän tavoitteena on kiinnittää huomio keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää.

Tapaturmapäivän järjestävät yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto, Finanssialan Keskusliitto, Työturvallisuuskeskus, Liikenneturva, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Puolustusvoimat, Poliisihallitus, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Onnettomuustutkintakeskus ja SuomenKuntaliitto.

Lue lisää: www.tapaturmapäivä.fi