Epävakaa markkinatilanne laski rahastopääomaa marraskuussa

​Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma laski marraskuussa 56,3 miljardista eurosta 55,0 miljardiin euroon. Rahastopääoman laskusta 976,8 miljoonaa euroa perustui epäsuotuisaan markkinakehitykseen ja 327,6 miljoonaa euroa negatiivisiin nettomerkintöihin.

Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma laski marraskuussa vain 2,1 prosenttia (388,5 miljoonaa euroa). Muutos perustui pääasiassa negatiiviseen markkinakehitykseen. Eniten uutta pääomaa osakerahastoista keräsivät Tyynenmeren alueelle sijoittavat rahastot (48,5 miljoonaa euroa) ja Japaniin sijoittavat rahastot (46,8 miljoonaa euroa). Eniten pääomaa lunastettiin kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista (53,7 miljoonaa euroa).

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät olivat marraskuussa 299,1 miljoonaa euroa negatiiviset. Euroalueen valtioriski pelotti edelleen sijoittajia ja tästä luokasta lunastettiin 194,0 miljoonaa euroa. Sen sijaan globaalit luokitellut yrityslainat keräsivät 67,6 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Lyhyen koron rahastojen yhteenlaskettu pääoma laski marraskuussa 79,2 miljoonaa euroa. Rahastojen nettomerkinnät olivat vain lievästi negatiiviset (-2,2 miljoonaa euroa) ja pääoman lasku perustui negatiiviseen markkinakehitykseen. Sijoittajat suosivat kuun aikana rahamarkkinarahastoja, jotka keräsivät 73,2 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Sen sijaan pääomia lunastettiin käteisrahastoista 35,0 miljoonaa euroa ja muista lyhyen koron rahastoista 40,4 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoista lunastettiin 32,9 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) puolestaan sijoitettiin uutta pääomaa 5,5 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä parhaiten tuottanut rahastoluokka oli marraskuun lopussa terveydenhoitotoimialalle sijoittavien osakerahastojen luokka. Tähän luokkaan kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 3,6 prosentin vuotuisen tuoton. Sama rahastoluokka oli paras myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna (Sharpe 0,1). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 5,9 prosentin vuotuisella tuotolla.