EPSI-tutkimus: Suomalaiset muita pohjoismaalaisia tyytyväisempiä pankkien koronatoimiin

Suomalaiset ovat muita pohjoismaalaisia tyytyväisempiä siihen, miten pankit ovat toimineet koronakriisissä, selviää EPSI Rating -tutkimuslaitoksen selvityksestä. Tyytyväisyys sekä pankkeihin että vakuutusalaan on kuitenkin laskenut edellisvuodesta. Tutkimuslaitos arvioi, että fyysisten kontaktien rajoitukset ovat vaikuttaneet kuluttajien asenteisiin.

​Suomalaisista 59 prosenttia on tyytyväisiä siihen, miten pankit ovat hoitaneet koronatilanteen. Vähäisintä tyytyväisyys on Ruotsissa, jossa 47 prosenttia on tyytyväisiä pankkien koronatoimiin. Tyytyväisyydessä on jonkin verran pankkikohtaisia eroja.

Kansalaisten yleinen tyytyväisyys toimialoihin on laskenut viime vuodesta. Pankki- ja vakuutusalojen lisäksi telekommunikaatio-, energia- ja henkilöliikennealoilla tyytyväisyys on laskenut. Kovinta on ollut tyytyväisyyden lasku vakuutusalaan: pudotusta on yli 20 prosenttiyksikköä. Tutkimuslaitos arvioi, että tyytyväisyyteen on vaikuttanut erityisesti kriisitilanne.

EPSI Rating käynnistettiin EU-tutkimushankkeena 90-luvun lopussa, ja se on siitä lähtien vuosittain mitannut eri toimialojen asiakastyytyväisyyttä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä Tanskassa. Noin 5000 haastattelua toteutettiin maaliskuun lopulla kunkin maan yli 18 vuotta täyttäneestä yleisväestöstä.

Lue lisää EPSI Ratingin tutkimusraportista.