Erkki Liikanen: Valvonnan haasteena ”luistella sinne, minne kiekko seuraavaksi menee”

”Finanssikriisin jälkeen globaali rahoitusjärjestelmä on muuttunut aiempaa vakaammaksi ja turvallisemmaksi. Vakautta uhkaavat riskit ovat kuitenkin kuin viruksia, jotka jatkuvasti muuntuvat. Jääkiekkotermein ilmaistuna rahoitusmarkkinoiden valvonnan haasteena on luistella sinne, minne kiekko seuraavaksi menee, ei sinne missä se on.” Näin totesi Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen 15.6. Finanssiala ry:n kesäjuhlassa pitämässään puheessa.

​Liikasen mukaan finanssikriisi on ollut muistutus siitä, kuinka suuria talouskasvun menetyksiä rahoitusmarkkinoiden vakavat häiriöt aiheuttavat. ”Vakaasti toimiva rahoitusjärjestelmä on edellytys kestävälle talouskasvulle. Tätä ei pidä unohtaa myöskään nyt, kun ilmassa on kriittisyyttä sääntelyuudistuksia kohtaan.”

Liikanen kertasi globaalin finanssikriisin syitä ja opetuksia. Pankkisääntelyn suurimpana epäonnistumisena hän piti riittämättömiä vakavaraisuusvaatimuksia, joihin sisältyneet aukot siivittivät pankkien taseiden nopeaa kasvua. Samalla todelliset riskipuskurit pienenivät.

Entä, mitä on opittu? Liikasen mukaan pankkien tappionkantokykyä on merkittävästi vahvistettu. Monissa maissa suurimmilta pankeilta vaaditaan nyt korkealaatuisimpia omia varoja viisi kertaa aiempaa enemmän. Tämän ansiosta pankit kestävät kriisejä paremmin. Myös pankkien kykyä selvitä likviditeettikriiseistä on vahvistettu.

Toiseksi järjestelmän kannalta merkittävien pankkien valvontaa ja pääomavaatimuksia on kiristetty enemmän kuin muiden pankkien. ”Mikään pankki ei saa enää olla niin sanotusti liian suuri kaatumaan”, Liikanen totesi.

Kolmantena parannuksena Liikanen nostaa esiin sen, että viranomaisten mandaatia huolehtia koko rahoitusjärjestelmän vakaudesta on vahvistettu. Keinovalikoimaan kuulumat muun muassa niin sanotut makrovakausvälineet, joiden avulla halutaan ehkäistä järjestelmäriskejä ja rahoitusjärjestelmän epätasapainoa. Suomessa esimerkkinä tästä on viime kesänä käyttöön otettu asuntoluottoihin liittyvä lainakatto.

Liikanen peräänkuulutti myös omistajien ja sijoittajien vastuuta ongelmatilanteissa. ”Pankkien kannattavuus ei voi enää perustua siihen, että niiden oma rahoitus on julkisin turvaverkoin tuettua. Omistajien ja sijoittajien täytyy olla valmiit kantamaan myös riskit: voitot ja myös tappiot. Uusi kriisinratkaisulainsäädäntö tarjoaa keinot siihen, että riskit siirtyvät aidosti pankkien omistajille ja velkasijoittajille”, Liikanen sanoi.