ESG-aloite kahmaisi pääpalkinnon ilmastonmuutoksen torjumisen ideakilpailussa

Suomalaisen finanssialan ehdotus, että yritysten vastuullisuus pitää saada esiin EU-tasoisen ESG-rekisterin avulla, saa tunnustusta. OP Ryhmä on voittanut kumppaniensa kanssa konsulttiyhtiö South Polen järjestämän ideakilpailun, jossa haettiin parasta rahoitusalan innovaatiota ilmastonmuutoksen torjumiseksi. OP osallistui kilpailuun akateemisen alan ja finanssialan kanssa yhteistyössä tehdyllä EU:n tasoisella yritysten ESG-datan rekisteröintiin liittyvällä aloitteella. ESG on lyhenne sanoista environmental, social ja governance, ja aloitteen tarkoituksena on lisätä sijoituskohteiden vastuullisuuden vertailtavuutta.

Vastuullista sijoittamista hidastaa vaikeus tunnistaa ja vertailla, mitkä sijoituskohteet ovat kestäviä ja vastuullisia. Voittajainnovaatiossa tätä helpottaisi yrityksiltä kerättävä ESG-data, jonka avulla sijoituskohteiden vastuullisuutta voitaisiin vertailla yhteismitallisesti.

EU:n pitäisi perustaa ESG-rekisteri, josta selviäisi, miten hyvin yritykset ovat ottaneet huomioon ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan, ja millaisia vaikutuksia niiden toiminnasta aiheutuu ympäristölle ja yhteiskunnalle.

”Esityksessä EU ottaisi johtavan roolin yritysten ESG-raportoinnin standardoinnissa. EU voisi kerätä vertailukelpoista dataa suoraan yrityksiltä ja tuoda sen tarjolle muun muassa rahoitusalalle ja tiedemaailmaan”, kertoo Finanssiala ry:n vastuullisuusasiantuntija Elina Kamppi.

Hanken Svenska handelshögskolan ja Aalto-yliopisto ovat olleet ESG-aloitteen alullepanijoita yhdessä OP Ryhmän ja Aktian kanssa. Suomalainen finanssiala on yhteistyössä työstänyt aloitetta edelleen Finanssiala ry:n vastuullisuustoimikunnassa.