Esitykset työeläkevarojen tuoton kohentamiseksi tulee arvioida huolella

Eläketurvakeskus (ETK) esittää keinoja kohentaa työeläkevarojen sijoitustuottoja. Vaikka työeläkesijoittajat ovat saaneet haastavassa sijoitusympäristössä erittäin hyviä tuottoja pitkällä aikavälillä, se ei kuitenkaan takaa tulevaisuutta varsinkaan nyt, kun hyvin matalien korkojen ympäristölle ei ole näkyvissä loppua.

”Mitä paremmat sijoitustuotot saadaan ilman yletöntä riskinottoa, sitä paremmin eläketurvasta pystytään pitämään huolta”, Huomauttaa Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Esiselvityksessään ETK esittää kolmea suositusta tarkemman tutkimisen kohteiksi. Kaksi liittyy jouston lisäämiseen eläkkeiden rahastointisäännöksiin ja kolmas vakavaraisuussäännösten tekemistä dynaamisiksi, sijoitusmarkkinoiden suhdannevaiheen huomion ottaviksi.

”Ehdotusten etujen ja haittojen arvioiminen on tässä vaiheessa mahdotonta. Onkin syytä käynnistää huolellinen ehdotusten arviointi, jotta toteutuskelpoisuudesta syntyy perusteltu kuva”, Kivisaari sanoo.

ETK:n tiedote.